Policy-analyyttistä lähestymistapaa tarvitaan terveyspolitiikan tutkimuksessa

Kirjoittajat

  • Marita Sihto

Abstrakti

Käytännön terveyspolitiikalla pyritään eri tavoin edistämään väestön terveyttä. Terveyspolitiikka toimintana rajataan usein vain terveydenhuollon alueelle, mihin kohdistuu myös tutkimuksellinen kiinnostus. Tarpeen on analysoida terveyspoliittista toimintaa laajemmin, erityisesti terveyttä määrittävien tekijöihin osalta, koska niillä on suuri merkitys väestön terveydelle ja sen jakautumiselle. Tämä tarkoittaa myös näitä koskevien päätösten ja toimintapolitiikkojen sisällön sekä toteutettavuuden analyysiä. Menetelmällisesti kyse on policy-analyysistä, jossa tarkastellaan päätösten ja politiikkojen sisältöä sekä toimeenpanoprosessia. Laajimmillaan kyse on koko politiikkaprosessin analysoimisesta. Artikkelissa esitellään terveyspolitiikkaa koskevan policy-analyysin eri tapoja ja soveltamisalueita. Terveyspolitiikkaa koskevan policy-analyyttisen menetelmän käyttö on Suomessa vähäistä. Erityisen vähän policy-analyysiä on sovellettu palvelutoimintaa laajempien tasojen ja toimintojen arviointiin. Policy-analyysiä kuitenkin tarvitaan, koska sen avulla voi tehdä terveyspolitiikan reaalimaailman toiminnasta näkyvää ja arvioida sen mahdollisuuksia vaikuttaa väestön terveyteen joko positiivisesti tai negatiivisesti. Sillä voidaan myös lisätä terveyspolitiikkaa koskevan päätöksenteon rationaalisuutta.
Osasto
Tutkimustaidot

Julkaistu

2015-12-29

Viittaaminen

Sihto, M. (2015). Policy-analyyttistä lähestymistapaa tarvitaan terveyspolitiikan tutkimuksessa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 52(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/53610