Alakouluikäisen kuvaus omasta internetin käytöstään ja internetin käytön yhteys lapsen sosiaaliseen kompetenssiin

Kirjoittajat

  • Anne Riihilahti
  • Eija Paavilainen
  • Anna-Maija Koivisto
  • Jari Kylmä

Abstrakti

Tutkimuksessa kuvataan alakouluikäisen lapsen internetin käytön yhteyttä lapsen sosiaaliseen kompetenssiin oppilaan itsensä arvioimana. Tutkimusaineisto kerättiin 4. – 6. luokkalaisilta oppilailta oppituntien aikana (n=312, vastausprosentti 92 %). Lasten internetin käyttö lisääntyi selkeästi luokka-asteen kasvaessa. Lapset viettivät internetissä aikaa tutustuakseen uusiin ihmisiin. He kokivat internetissä olemisen olevan helppo ja totuttu tapa viettää aikaa. Suositusten mukainen internetissä oloaika (1–2 tuntia päivässä, arkisin/ viikonloppuisin) toi esille prososiaalisia taitoja, kuten yhteistyötaitoja. Lisäksi viikonloppuisin internetissä (1–2 tuntia päivässä) oloaika oli yhteydessä lapsen empatiakykyyn. Liiallinen, yli 2 tuntia päivässä kestävä internetin käyttö oli yhteydessä lapsen epätoivottuun käyttäytymiseen. Erityisesti lapsen antisosiaalinen käyttäytyminen eli impulsiivisuus ja häiritsevyys lisääntyivät liiallisen Internetin käytön myötä.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2016-03-06

Viittaaminen

Riihilahti, A., Paavilainen, E., Koivisto, A.-M., & Kylmä, J. (2016). Alakouluikäisen kuvaus omasta internetin käytöstään ja internetin käytön yhteys lapsen sosiaaliseen kompetenssiin. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 53(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/55566