Miesten välinen seksi – tietoa miesten seksuaaliterveyden edistämiseen

Kirjoittajat

  • Jari Kylmä
  • Mervi Roos
  • Teppo Heikkinen
  • Anne-Mari Sepponen
  • Marja Pakarinen
  • Tarja Suominen

Avainsanat:

miesten välinen seksi, seksi, seksuaaliterveyden edistäminen

Abstrakti

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata miesten seksiä miesten kanssa miesten omasta näkökulmasta. Tutkimus on osa kansainvälistä 38 maan yhteistä EMIS-tutkimushanketta, joka kohdentui miesten, joilla on seksiä miesten kanssa, seksuaaliterveyden edistämisen tarpeisiin. Tämän tutkimuksen aineisto muodostui kyselyyn Suomessa vastanneiden miesten vastauksista (n=2072). Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin. Noin kolmannes oli ollut ensimmäisen kerran jonkinlaisessa seksikontaktissa toisen pojan tai miehen kanssa alle 16-vuotiaana. Vastanneista lähes kaikki olivat olleet jossain vaiheessa anaaliyhdynnässä toisen miehen kanssa. Enemmistö vastanneista ilmoitti, että heillä oli ollut yksi vakituinen mieskumppani viimeisen vuoden aikana. Enemmän kuin kaksi vakituista mieskumppania oli ollut kolmanneksella. Hieman yli puolet oli tyytyväisiä omaan seksielämäänsä, mutta lähes puolet oli kuitenkin tyytymättömiä. Miestenvälinen seksi voi alkaa alle 16-vuotiaana ja tästä syystä miestenvälinen seksi ja siihen liittyvä turvaseksi on tärkeää ottaa esille myös koulujen terveystiedon oppitunneilla osana seksuaaliterveyden edistämistä. Miesten, joilla on seksiä miesten kanssa, seksuaaliterveyden edistämisessä kannattaa ottaa siis puheeksi mahdolliset useammat vakituiset seksikumppanit ja turvaseksin huomioonottaminen tällaisessa tilanteessa. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan seksuaalisesti sekä miehistä että naisista kiinnostuneet ja seksuaali-identiteetiltään biseksuaaliset miehet on huomioitava yhtenä ryhmänä tässä neuvonnassa.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2016-11-28

Viittaaminen

Kylmä, J., Roos, M., Heikkinen, T., Sepponen, A.-M., Pakarinen, M., & Suominen, T. (2016). Miesten välinen seksi – tietoa miesten seksuaaliterveyden edistämiseen. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 53(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/59670