Miesten välisen seksin turvallisuus miesten kuvaamana ja arvioimana

Kirjoittajat

  • Jari Kylmä
  • Mervi Roos
  • Teppo Heikkinen
  • Tarja Suominen

Avainsanat:

miestenvälinen seksi, seksuaalisuus, seksuaaliterveyden edistäminen

Abstrakti

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata miesten välisen seksin turvallisuutta miesten itsensä kuvaamana ja arvioimana. Tutkimus on osa EMIS-tutkimushanketta. Tämän tutkimuksen aineiston muodostui Suomessa Internet-kyselyyn vastanneiden miesten (n=2072) vastuksista. Miesten turvaseksikäyttäytymisessä oli puutteita. Suurin osa vastanneista (68 %) oli ollut suojaamattomassa anaaliyhdynnässä miehen kanssa jossain elämänsä vaiheessa, mutta kolmannes (32 %) ei ollut koskaan ollut. Noin puolet vastanneista (51 %) ei ollut käyttänyt kondomia viimeisimmässä anaaliyhdynnässään. Vastanneista kaksi kolmasosaa (62 %) oli ollut suojaamattomassa anaaliyhdynnässä yhden vakituisen mieskumppanin kanssa viimeisen vuoden aikana ja vajaa viidennes (17 %) kahden tai useamman vakituisen mieskumppanin kanssa. Suurin osa vastanneista on käyttänyt kondomia oikein ja turvallisesti anaaliyhdynnässä, mutta myös riskialtista kondomin käyttöä oli suhteellisen paljon. Yleisimmät riskialttiit kondomin käyttöön liittyvät tekijät olivat liukuvoiteen käyttämättömyys (44 %), syljen käyttö liukuvoiteena (36 %), riittämätön liukuvoiteen käyttö kondomin päällä (29 %) ja öljypohjaisen liukuvoiteen käyttö lateksikondomin kanssa (23 %). Suurin osa (85 %) arvioi, että heidän seksinsä on aina niin turvallista kuin he haluavat sen olevan. Suurimmalle osalle (86 %) oli myös helppo kieltäytyä seksistä, jota he eivät halunneet. Seksuaaliterveyden edistämisessä on huomioitava erityisesti alle 25-vuotiaat ja yli 40-vuotiaat, pienellä paikkakunnalla asuvat, opistotason tutkintoa alemman tutkinnon suorittaneet ja kokopäivätyön ulkopuolella olevat miehet, joilla on seksiä miesten kanssa.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2016-11-28

Viittaaminen

Kylmä, J., Roos, M., Heikkinen, T., & Suominen, T. (2016). Miesten välisen seksin turvallisuus miesten kuvaamana ja arvioimana. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 53(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/59671