Lääkäri-potilas -suhteen harjoittelua – lääkäriopiskelijoiden tulkinnat potilastapauksesta koulutuksen eri vaiheissa

  • Mari Sundström
  • Heikki Silvennoinen
  • Pekka Kääpä
  • Olli Vainio
Avainsanat: lääkäri-potilas-suhde, lääkärikoulutus, lääkäriopiskelijat, potilaan kohtaaminen

Abstrakti

Tässä laadullisessa pitkittäistutkimuksessa analysoidaan, miten lääkäriopiskelijat rakentavat lääkäri-potilas suhdetta ja tulkitsevat samaa potilastapausta koulutuksen eri vaiheissa. Tutkimus on osa LeMEx (Learning Medical Expertise) -tutkimusprojektia, jonka aineisto kerättiin vuosina 2006–2012. Tutkimuksessa seurattiin samoja lääkäriopiskelijoita koko heidän koulutuksensa ajan. Tutkimusaineisto muodostui vuonna 2006 opintonsa aloittaneiden lääkäriopiskelijoiden (N = 137) kirjallisista vastauksista. Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella, jossa opiskelijaa pyydettiin pohtimaan potilastapauskuvausta. Vastaukset analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla. Koulutuksen myötä lääkäriopiskelijoiden vuorovaikutustaidot ammatillistuvat ja suhtautumistapa potilaaseen ja omaiseen muuttuu laadultaan. Koulutuksen lopussa lääkäriopiskelijoiden
empaattisuus vähenee ja omaista kohtaan välittyy eniten negatiivisia ilmauksia. Vastaavasti tuolloin lääkäriopiskelijat osaavat huolehtia yhteistyön jatkosta ja pyrkivät pääsemään yhteisymmärrykseen potilaan kanssa.

Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
touko 11, 2017
Viittaaminen
Sundström, M., Silvennoinen, H., Kääpä, P., & Vainio, O. (2017). Lääkäri-potilas -suhteen harjoittelua – lääkäriopiskelijoiden tulkinnat potilastapauksesta koulutuksen eri vaiheissa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 54(2). https://doi.org/10.23990/sa.63654