Ulkomaalaistaustaisten 9.-luokkalaisten nuorten päihteiden käyttö ja rahapelaaminen – Eurooppalaisen koululaiskyselyn tuloksia vuodelta 2015

  • Johanna Järvinen-Tassopoulos
  • Kirsimarja Raitasalo

Abstrakti

Tutkimuksessa verrataan 15–16-vuotiaiden ulkomaalais- ja suomalaistaustaisten yläkoululaisten alkoholin käyttöä, kannabiskokeiluja, tupakkatuotteiden käyttöä ja rahapeliautomaateilla pelaamista. Lisäksi selvitetään nuorten päihteiden käyttöön ja rahapelaamiseen yhteydessä olevia tekijöitä. Aineisto on kerätty keväällä 2015 suomalaisista kouluista (n=258) 4049 oppilaalta (ulkomaalaistaustaisia n=135) eurooppalaista koululaisten päihteiden käyttöä koskevaa kyselytutkimusta (ESPAD) varten. Aineiston tilastollisessa analyysissa käytettiin ristiintaulukointia, χ²-testiä ja logistista regressioanalyysia ottaen otanta-asetelma huomioon. Alkoholin käyttö oli yleisempää suomalais- kuin ulkomaalaistaustaisten nuorten keskuudessa. Kannabiksen ja vesipiipun käyttö oli yleisempää ulkomaalaistaustaisten nuorten (erityisesti poikien) keskuudessa. Kaveripiirin päihteiden käyttö ja runsas ajanvietto kavereiden kanssa vapaa-ajalla lisäsivät päihteiden käytön todennäköisyyttä tytöillä ja pojilla. Ulkomaalaistaustaisilla nuorilla kavereiden kannabiksen käytöllä oli voimakkaampi yhteys omaan kannabiksen käyttöön kuin suomalaistaustaisilla nuorilla. Suomalais- ja ulkomaalaistaustaisten poikien viikoittaisessa rahapeliautomaateilla pelaamisessa ei ollut eroja, mutta raha-automaattipelaaminen oli merkitsevästi yleisempää ulkomaalais- kuin suomalaistaustaisilla tytöillä. Päihteiden käyttöön ja rahapelaamiseen yhteydessä olevat tekijät olivat pitkälti samoja kaikilla nuorilla. Ulkomaalaistaustasta riippumatta päihteiden käyttöön liittyvien riskien pitäminen suurina pienensi päihteiden käytön riskiä tytöillä ja pojilla. Myös se, että vanhemmat tiesivät nuorten perjantai-illan viettotavoista, pienensi päihteiden käytön riskiä. Rahapelaamisen riski oli suurempi pojilla ja niillä, jotka käyttivät muita päihteitä, hengailivat kavereiden kanssa ja joiden vanhemmat eivät tienneet nuortensa perjantai-illan viettotavoista.

Avainsanat: 9.-luokkalaiset, päihteet, rahapelaaminen, ulkomaalaistausta
Viittaaminen
Järvinen-Tassopoulos, J., & Raitasalo, K. (2017). Ulkomaalaistaustaisten 9.-luokkalaisten nuorten päihteiden käyttö ja rahapelaaminen – Eurooppalaisen koululaiskyselyn tuloksia vuodelta 2015. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 54(3). https://doi.org/10.23990/sa.65563