Kuinka tukea terveydenhuollon ammattilaisia, jotka ovat turvapaikanhakijoina tai pakolaisina Suomessa?

  • Noora Berg
  • Thair Al-Janabi
  • Päivi Santalahti
Viittaaminen
Berg, N., Al-Janabi, T., & Santalahti, P. (2017). Kuinka tukea terveydenhuollon ammattilaisia, jotka ovat turvapaikanhakijoina tai pakolaisina Suomessa?. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 54(3). https://doi.org/10.23990/sa.65568