Miten torjua eriarvoisuutta monikulttuurisissa terveydenhuollon työyhteisöissä?

  • Laura Hietapakka
Viittaaminen
Hietapakka, L. (2017). Miten torjua eriarvoisuutta monikulttuurisissa terveydenhuollon työyhteisöissä?. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 54(3). https://doi.org/10.23990/sa.65569