Vanhempien koulutuksen ja perherakenteen yhteys yläkoululaisten ravinnonsaantiin ja ruoankäyttöön

Kirjoittajat

  • Tuuli Pajunen
  • Reetta Lehto
  • Marja-Leena Ovaskainen
  • Heli Tapaninen
  • Ulla Hoppu
  • Eva Roos

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan sosioekonomisia eroja yläkoululaisten ravinnonsaannissa, ruoankäytössä ja aterioinnissa. Kansanterveyslaitos toteutti keväällä 2007 Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi -tutkimuksen Tampereella, Lahdessa ja Mikkelissä. Taustatietoja ja ateriointia koskevan kyselylomakkeen täytti 726 seitsemännen luokan oppilasta. Ravintoaineiden ja ruokalajien kulutusta tutkivaan ruoankäyttöhaastatteluun osallistui 306 nuorta. Korkeammin koulutettujen vanhempien lapset käyttivät enemmän kasviksia, hedelmiä ja rasvatonta maitoa ja saivat enemmän kalsiumia, C-vitamiinia ja folaattia. Vanhempien vähäinen koulutus oli yhteydessä lasten epäsäännöllisempään aamiaisen nauttimiseen ja ateriarytmiin ja kahden vanhemman perheissä asuminen suurempaan ruisleivän ja maitovalmisteiden kulutukseen sekä säännölliseen aamiaisen nauttimiseen. Suuri viikkorahojen määrä oli yhteydessä virvoitusjuomien kulutukseen. Sosioekonomisten ryhmien erot nuorten ruoankäytössä ja ravintoaineiden saannissa olivat pienempiä kuin aikuisilla yleisesti havaittavat erot.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2012-10-28

Viittaaminen

Pajunen, T., Lehto, R., Ovaskainen, M.-L., Tapaninen, H., Hoppu, U., & Roos, E. (2012). Vanhempien koulutuksen ja perherakenteen yhteys yläkoululaisten ravinnonsaantiin ja ruoankäyttöön. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 49(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/7058