Ruokatottumusten sosioekonomiset erot ja muutokset ikääntyvillä työntekijöillä

Kirjoittajat

  • Tina Loman
  • Eero Lahelma
  • Ossi Rahkonen
  • Tea Lallukka

Abstrakti

Ruokatottumusten on havaittu vaihtelevan sosioekonomisen aseman mukaan, mutta erot eivät ole systemaattisia eri ruokatottumuksissa. Tavoitteena oli tutkia sosioekonomisia eroja ja niiden muutoksia laajassa ruokatottumusten valikoimassa ammattiaseman mukaan. Peruskysely kerättiin 40–60-vuotiailta Helsingin kaupungin työntekijöiltä vuosina 2000–2002 ja siihen vastasi 8960 henkilöä (vastausosuus 67 %). Seurantakysely kerättiin peruskyselyyn vastanneilta vuonna 2007 (n=7332, vastausosuus 83 %). Ruokatottumukset esitettiin keskimääräisinä käyttökertoina neljää viikkoa kohti. Sosioekonomisia eroja löytyi ja ne olivat melko pysyviä. Korkeassa ammattiasemassa olevat käyttivät vähemmän täysmaitoa ja lihaa. Vastaavasti alemmassa asemassa olevat käyttivät vähemmän kasvikunnan tuotteita, kalaa, riisiä ja pastaa. Valtaosassa tottumuksia käyttö pysyi vakaana tai lisääntyi hieman seurannan aikana. Ruokatottumuksista aiheutuvat terveyserot eivät näin ollen juuri muuttune.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2012-10-28

Viittaaminen

Loman, T., Lahelma, E., Rahkonen, O., & Lallukka, T. (2012). Ruokatottumusten sosioekonomiset erot ja muutokset ikääntyvillä työntekijöillä. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 49(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/7063