Kenen päätös? Toimijoiden asemat ja tiedolliset auktoriteetit HPV-rokotuskeskustelussa

  • Noora Hirvonen
Avainsanat: rokotteet, päätöksenteko, diskurssi, tiedonlähteet

Abstrakti

HPV-rokotteen avulla pyritään ehkäisemään ihmisen papilloomavirusten tartuntaa ja niiden aiheuttamia haittoja, erityisesti kohdunkaulan syöpiä. Suomessa rokotetta tarjotaan nuorille maksutta osana kansallista rokotusohjelmaa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan HPV-rokotteeseen liittyviä puhetapoja keskittyen kahteen päätöksentekoon liittyvään kysymykseen: 1. Ketkä ovat keskeisiä toimijoita HPV-rokotuspäätöksen tekemisessä ja millaisia ovat heidän asemansa? 2. Millaisiin tiedollisiin auktoriteetteihin HPV-rokotukseen liittyvässä keskustelussa vedotaan? Tutkimuksen aineistona toimivat HPV-rokotukseen liittyvät uutisartikkelit sekä nuorten ja aikuisten verkkokeskustelut, joita on analysoitu asemointianalyysin avulla. Tulokset osoittavat, että aktiivisiksi päätöksentekijöiksi asemoidaan vaihtelevasti nuori, tämän vanhemmat ja terveysviranomaiset. Keskustelussa ilmenee lisäksi jännitteitä erilaisten tiedollisten auktoriteettien välillä. Keskeisiksi nousevat biolääketieteellinen, institutionaalinen, kokemuksellinen ja yksilöllinen kognitiivinen auktoriteetti, joiden asemaa vahvistetaan ja haastetaan eri tavoin osana keskustelua. Tutkimus korostaa tarvetta tarkastella rokotuspäätöstä usean toimijan jaettuna päätöksenä.

Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
elo 26, 2020
Viittaaminen
Hirvonen, N. (2020). Kenen päätös? Toimijoiden asemat ja tiedolliset auktoriteetit HPV-rokotuskeskustelussa . Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(3). https://doi.org/10.23990/sa.91126

Rahoittajat