Suomalaisten suhde rokotuksiin – mitä tuoreet kyselytutkimukset kertovat

Kirjoittajat

  • Esa Väliverronen
  • Jonas Sivelä THL
  • Hanna Nohynek THL

Avainsanat:

Rokotukset, asenteet, luottamus, rokote-epäröinti

Abstrakti

Katsauksessa esitellään suomalaisten rokotusasenteita kartoittavia tuoreita kyselyjä ja tehdään niiden pohjalta kuvailevaa analyysia. Kyselytulosten valossa suomalaiset luottavat kansainvälisessä vertailussa erittäin vahvasti rokotteiden tehokkuuteen ja turvallisuuteen. Myöskään valtakunnallisen rokotusrekisterin tiedot rokotuskattavuuden kehityksestä eivät tue julkisuudessa toisinaan esitettyjä väitteitä rokotuksista kieltäytymisen merkittävästä kasvusta. Tutkimustietoa suomalaisten suhtautumisesta rokotuksiin tarvitaan kuitenkin lisää, erityisesti alueellisesta vaihtelusta. Kyselytutkimusten rinnalle kaivataan myös laadullista tutkimusta rokotusasenteista.

Osasto
Katsaus

Julkaistu

2020-08-26

Viittaaminen

Väliverronen, E., Sivelä, J., & Nohynek, H. (2020). Suomalaisten suhde rokotuksiin – mitä tuoreet kyselytutkimukset kertovat. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(3). https://doi.org/10.23990/sa.92093