Suomalaisten suhde rokotuksiin – mitä tuoreet kyselytutkimukset kertovat

  • Esa Väliverronen
  • Jonas Sivelä THL
  • Hanna Nohynek THL
Avainsanat: Rokotukset, asenteet, luottamus, rokote-epäröinti

Abstrakti

Katsauksessa esitellään suomalaisten rokotusasenteita kartoittavia tuoreita kyselyjä ja tehdään niiden pohjalta kuvailevaa analyysia. Kyselytulosten valossa suomalaiset luottavat kansainvälisessä vertailussa erittäin vahvasti rokotteiden tehokkuuteen ja turvallisuuteen. Myöskään valtakunnallisen rokotusrekisterin tiedot rokotuskattavuuden kehityksestä eivät tue julkisuudessa toisinaan esitettyjä väitteitä rokotuksista kieltäytymisen merkittävästä kasvusta. Tutkimustietoa suomalaisten suhtautumisesta rokotuksiin tarvitaan kuitenkin lisää, erityisesti alueellisesta vaihtelusta. Kyselytutkimusten rinnalle kaivataan myös laadullista tutkimusta rokotusasenteista.

Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille
Osasto
Katsaus
Julkaistu
elo 26, 2020
Viittaaminen
Väliverronen, E., Sivelä, J., & Nohynek, H. (2020). Suomalaisten suhde rokotuksiin – mitä tuoreet kyselytutkimukset kertovat. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(3). https://doi.org/10.23990/sa.92093