Sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö erityisperheiden arjessa – toiminnan ja ajankäytön näkökulma

Lektio

  • Ulla Särkikangas Helsingin Yliopisto
Avainsanat: lektio, sote, palvelut, erityisperheet, toiminta, ajankäyttö
Osasto
Lectio Praecursoria
Julkaistu
joulu 1, 2020
Viittaaminen
Särkikangas, U. (2020). Sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö erityisperheiden arjessa – toiminnan ja ajankäytön näkökulma: Lektio. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(4). https://doi.org/10.23990/sa.98625