Sota Suomesta? Uusi työelämän psykologinen sopimus 1990-luvun laman lehdistöpuheessa

  • Ilkka Levä Helsingin yliopisto

Abstrakti

Artikkeli tarkastelee työtä koskevan psykologisen sopimuksen muutosta Suomen 1990-luvun lamassa. Analyysi perustuu Gilles Deleuzen ja Félix Guattarin kapitalismiteorialle. Aineistona toimii työmarkkinoihin liittyvä lehdistömateriaali vuosilta 1991–1993, jossa ilmeneviä työmarkkinauskomuksia uudenlaisesta työn psykologisesta sopimuksesta ja sen vaatimasta työelämän ihannesubjektiviteetista tutkitaan kulttuurintutkimuksellisesti. Artikkeli väittää laman olleen lehdissä sodankäyntiä ja poikkeustoimille tilaa avannut kriisi. Työelämä ladattiin välttämättömyyksillä, ja vastuu siirtyi yksilöille, sillä kokonaisuutta ei koettu voitavan muuttaa. Luterilaisen etiikan mukainen uhrautumisen työkulttuuri, pettymys vanhaan kollektiiviseen, kasinotalouden moraaliin ja laman syvyys vahvistivat muutoksen omaksumista. Työtä koskeva psykologinen sopimus muuttui painottamaan työntekijöiden yksilöllistynyttä vastuuta. Syntyneet puhekehykset ovat säilyneet nykypäivään asti, sillä lamaa ei ole Suomessa käsitelty loppuun.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
maalis 12, 2021