Toimituskunta

Lehden toimitus:

Päätoimittajat: Miira Niska (Helsingin yliopisto) sekä Antero Olakivi (Helsingin yliopisto)

Toimittajat: Soila Lemmetty (Itä-Suomen yliopisto) sekä Elina Yrjölä-Suhonen (Helsingin yliopisto)

Toimitussihteeri: Heli Ilola

Toimitusneuvoston jäsenet 2022-2024 ovat:

PJ Hanna-Mari Ikonen (Jyväskylän yliopisto)

Petri Böckerman (Jyväskylän yliopisto ja Palkansaajien tutkimuslaitos)

Marta Choroszewicz (Itä-Suomen yliopisto)

Kirsi Eräranta (Helsingin yliopisto)

Arja Haapakorpi (Tampereen yliopisto)

Mari Herttalampi (Jyväskylän yliopisto)

Heikki Huilaja (Lapin yliopisto)

Anu Järvensivu (Työterveyslaitos)

Janne Kaltiainen (Työterveyslaitos)

Mona Mannevuo (Turun yliopisto)

Jarkko Niemi (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT)

Hanne Vesala (Tampereen yliopisto)