Vuorovaikutukselliset työyhteisötaidot asiantuntijatyössä

Kirjoittajat

  • Anu Puusa
  • Sanna Ala-Kortesmaa

Abstrakti

Tämä tutkimus on avaus työyhteisötaitojen ja ammatillisen vuorovaikutusosaamisen yhteyden kartoittamiselle, ja sen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä työyhteisön vuorovaikutuksesta ja työyhteisötaitojen ilmenemisestä asiantuntijatyössä. Tutkimuksessa kysymme, millainen vuorovaikutusosaaminen korostuu asiantuntijatyössä ja millaiset asiantuntijatyön vuorovaikutuksen piirteet koetaan toimiviksi ja työyhteisötaitojen käyttöä edistäviksi. Aineisto koostuu tieto- ja viestintätekniikan alan (ICT-alan) asiantuntijaorganisaatioille tehdyistä kyselyistä, joiden vastaukset koodattiin ja analysoitiin temaattisella sisällönanalyysilla. Tuloksia suhteutettiin sekä relationaalisen viestinnän että työyhteisötaitojen viitekehyksiin.
Tutkimus osoittaa, että monipuolinen ammatillinen vuorovaikutusosaaminen on avain työyhteisötaitojen ilmentämiseen, sillä asiantuntijoiden vuorovaikutusosaaminen keskittyy yhteistyöhalukkuuteen ja palautteeseen. Toimivien työyhteisövuorovaikutuspiirteiden analyysi nostaa esiin kolme vuorovaikutuksen tasoa, joiden toimivuus edistää asiantuntijoiden halukkuutta käyttää työyhteisötaitojaan. Vakiintuneista malleista poiketen vuorovaikutuksen merkitys ja rakentava kriittisyys, analyyttisyys ja kyseenalaistamisen taidot nousevat keskeisiksi osiksi työyhteisön hyvää viestintäkäyttäytymistä. Ne ovat vuorovaikutuksellisia työyhteisötaitoja, joiden tutkimuksessamme katsottiin olevan koko yrityksen kehittymisen lähtökohta ja ilmentävän ymmärrystä sekä organisaation jäsenten taidosta ottaa vastuuta omasta työstään ja koko organisaation toiminnasta, että siitä, kuinka jokainen organisaation jäsen osallistuu organisaation aineettomaan arvonluontiin.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2019-11-07