Työelämän tutkimus — Arbetslivsforskning

Työelämän tutkimus -lehden päämääränä on edistää työelämään ja työyhteiskuntaan kohdistuvaa tutkimusta, keskustelua ja kehittämistä. Vuodesta 2003 ilmestynyt Työelämän tutkimus on monipuolinen ja poikkitieteellinen tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden foorumi. Lehti julkaistaan kolme kertaa vuodessa.

Lehden päätoimittajana toimivat Hanna-Mari Ikonen ja Tuija Koivunen, toimittajina Suvi Heikkinen ja Maija Mänttäri-van der Kuip ja toimitussihteerinä Tiina Sihto.

Lehden artikkeliosaston käsikirjoitukset käyvät läpi tieteellisten artikkeleiden referee-prosessin. Toimitus pyytää vertaisarviointilausunnot vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta henkilöltä. Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja arvioitavana olevan käsikirjoituksen suhteen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita asiantuntijoita. Toimitus lähettää asiantuntijalausunnot käsikirjoituksen kirjoittajille. Muiden osastojen materiaalin julkaisemisesta päättää lehden toimitus. Työelämän tutkimus julkaisee kirjoituksia molemmilla kotimaisilla kielillä.

 

--

Tidskriften Arbetslivsforskning ges ut av föreningen för arbetslivsforskning. Tidskriftens mål är att främja forskning, diskussion och utveckling med inriktning på arbetsliv och arbetssamhälle. Tidskriften har publicerats sen 2003 och är en mångsidig och tvärvetenskaplig forum för forskare och andra sakkunniga. Artikelmanuskript går igenom en normal vetenskaplig peer review -granskning. Publicering av material i andra delar av tidskriften beslutas av redaktionen. Arbetslivsforskning publicerar artiklar och andra texter på båda inhemska språk.