Uusia käytäntöjä rakentamassa? Poliisi yhteistyön tekijänä kotouttavassa työssä

Kirjoittajat

  • Sari Vanhanen

Abstrakti

Monialainen yhteistyö on yksi keskeinen työmenetelmä kotouttavassa työssä. Monialaisuus viittaa viranomaisten rinnalla järjestökentän, kieli- ja kulttuuritaustaisten yhteisöjen sekä yksityissektorin osallisuuteen yhteistyössä. Myös poliisi on yhtenä toimijana paikallisessa, monialaisessa yhteistyössä kotoutumisen edistämiseksi. Mutta mitä tämä yhteistyö on käytännössä poliisin työn näkökulmasta? Mitä poliisilta heidän nähdäkseen odotetaan ja millaista lisäarvoa poliisi kokee voivansa tuoda yhteistyöhön? Tämä artikkeli kuvailee poliisien kokemuksia yhteistyöstä perustuen väitöskirjatutkimuksen haastatteluaineistoon, joka on koottu neljän poliisilaitoksen alueelta Suomessa. Poliisityötä lähestytään kasvokkaisena ja tilannesidonnaisena osaamisena, jolle on ominaista muuttuvien tilanteiden lukutaito. Teoreettisesti artikkeli tarkastelee sidosryhmäyhteistyötä sekä luottamuksen eri ulottuvuuksia poliisityössä. Kriittiseen lähilukuun perustuvan analyysin pohjalta kotoutumista edistävä yhteistyö näyttäytyy toisaalta tavanomaisena osana poliisityötä, mutta toisaalta risteävien, osin jännitteisten, tavoitteiden leikkauspisteenä. Toteutuksessa korostuu poliisin ennalta estävä työote. Yhteistyön dilemmat liittyvät työn resursseihin ajankäytön ja ammatillisen osaamisen suhteen.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2019-09-20