Huumori työnohjaajan ja ohjattavan vuorovaikutuksessa

  • Elina Heininen
  • Sakari Siilin
  • Tarja Valkonen

Abstrakti

Huumori ilmenee työelämän interpersonaalisessa vuorovaikutuksessa eri tavoin, ja sillä on monia merkittäviä vuorovaikutusfunktioita. Huumorin on havaittu muun muassa edistävän yhteistyöhalukkuutta ja avoimuutta. Tässä tutkimuksessa tarkastelemme työnohjaajan ja ohjattavan vuorovaikutuksessa ilmenevää huumoria. Tutkimusotteemme on laadullinen, ja menetelmänä käytämme vuorovaikutusanalyysia. Aineisto koostuu kolmesta työnohjaustapaamisesta. Tulokset osoittavat, että huumori auttaa työnohjaajaa ja ohjattavaa hallitsemaan ammatillisen vuorovaikutussuhteensa jännitteitä. Työnohjauksessa huumoria ilmaistaan usein vuorovaikutusosapuolia yhdistävällä tavalla, minkä voidaan ajatella tukevan työnohjaajan ja ohjattavan yhteistyötä. Huumorin avulla vuorovaikutusosapuolet pyrkivät hallitsemaan työnohjaustilanteen kuormittavuutta, joka liittyy muun muassa henkilökohtaisista ja arkaluontoisista asioista keskustelemiseen. Tulokset auttavat ymmärtämään yksilötyönohjauksen vuorovaikutusta ja siinä ilmenevän huumorin merkitystä erityisesti ohjaussuhteen ja työnohjauksen tavoitteiden kannalta.

Osasto
Artikkelit