Aika on yhteistä, vastuu sen käytöstä jaettua – ajanhallinnan verkkovalmennuksen arviointi

  • Kirsi Yli-Kaitala Työterveyslaitos
  • Minna Toivanen Työterveyslaitos
Avainsanat: ajanhallinta, asiantuntijatyö, verkkovalmennus, arviointi, työyhteisön kehittäminen

Abstrakti

Tämä katsausartikkeli on arvio asiantuntijatyöhön suunnatusta ajanhallinnan verkkovalmennuksesta. Arviointiin osallistui kolme asiantuntijatyöpaikkaa, joissa toteutettiin vuonna 2019 yhteensä neljä valmennusta (N=48). Työn irtautuminen ajasta ja paikasta on nostanut ajanhallinnan kysymykset uudella tavalla keskiöön. Erilaiset ajanhallintavalmennukset ovat keino tukea asiantuntijoita ja asiantuntijatyöpaikkoja ajankäytön ongelmissa. Tutkimus on osoittanut, että organisaatiotason aikarakenteiden ja normien merkityksen sivuuttaminen ajanhallinnan interventioissa on yksi syy siihen, miksi ne eivät aina johda työsuorituksen parantumiseen. Katsauksen kohteena olleessa valmennuksessa ajankäytön sosiaalisen rakentumisen luonne on pyritty huomioimaaan. Arviointi osoitti, että valmennuksen koettiin tarjoavan hyödyllisiä keinoja tukea omaa ajanhallintaa, jota kuitenkin kuvattiin toteutettavan niissä puitteissa, jotka työn luonne ja ja työpaikan käytännöt mahdollistavat. Arvioinnin päähuomio on, että ajanhallinnan ongelmien ratkaisun koettiin edellyttävän, että vastuu niistä jaetaan työpaikan ja työntekijöiden kesken. Valmennuksen arviointi vahvistaa käsitystä siitä, että ajanhallinnan ongelmia ei ratkaista tukemalla vain yksilön ajankäytön hallintaa, vaan se edellyttää organisaatio- ja työyksikkötason sitoutumista ja pitkäjänteistä kehittämistyötä. Arvioinnin kohteena ollut valmennus nähtiin alkuna tälle prosessille.

Osasto
Katsauksia ja keskustelua
Julkaistu
syys 7, 2020