Nimet – kielet – paikka

Kielenkäyttäjät kaksikielisen Suomen julkisissa tiloissa

Avainsanat: Kielimaisema, Nimistöntutkimus, Tila ja paikka, Kaksikielisyys, Ruotsin kieli Suomessa

Abstrakti

Väinö Syrjälän pohjoismaisten kielten alaan kuuluva väitöskirja tarkastettiin Helsingin yliopistossa 14. kesäkuuta 2018. Vastaväittäjänä toimi professori emerita Pirkko Nuolijärvi Kotimaisten kielten keskuksesta ja kustoksena professori Hanna Lehti-Eklund.

Väinö Syrjälä: Namn – språk – ställe. Språkbrukarna i Svenskfinlands offentliga rum. Nordica Helsingiensia 52. Helsinki: Helsingin yliopisto 2018.

Väitöskirja on luettavissa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4299-3.

Osasto
Lektiot
Julkaistu
joulu 21, 2018
Viittaaminen
Syrjälä, V. (2018). Nimet – kielet – paikka: Kielenkäyttäjät kaksikielisen Suomen julkisissa tiloissa. Virittäjä, 122(4). https://doi.org/10.23982/vir.74114