Verbittömien konstruktioiden tutkimusta

  • Krista Ojutkangas Turun yliopisto
Avainsanat: allatiivi, ablatiivi, konstruktiot, verbittömyys

Abstrakti

Arvioitu teos:

Katja Västi: Verbittömät tapahtumanilmaukset. Suunnannäyttäjinä lähde- ja kohde-konstruktio. Acta Universitatis Ouluensis. B Humanioira 107. Oulu 2012. 101 s. + artikkelit. ISBN 978-952-62-0023-1.

Osasto
Kirjallisuutta
Julkaistu
maalis 14, 2013
Viittaaminen
Ojutkangas, K. (2013). Verbittömien konstruktioiden tutkimusta. Virittäjä, 117(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/7669