Aikuiskasvatus on tieteenalansa ainoa kotimainen vertaisarvioitu tiedejulkaisu. Se lisää tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua yhteiskunnassa. Aikuiskasvatus edistää moniäänistä ja kriittistä keskustelua aikuisuudesta. Aikuiskasvatus ilmestyy välittömästi avoimena, maksuttomana verkkojulkaisuna neljä kertaa vuodessa. Tutustu lehteen. 

Uusin numero

Vol 41 Nro 1 (2021): Aikuiskasvatus 1/2021
Vol 41 Nro 1 (2021): Aikuiskasvatus 1/2021

Tiedeartikkeleissa Johanna Korkeamäki tarkastelee oppimisvaikeuksia, toimintavalmiuksia ja toimijuutta aikuisuudessa.

Eveliina Saari, Anna-Leena Kurki ja Pauliina Mattila-Holappa paneutuvat muutospajoihin ammatillisen koulutuksen työelämäyhteyksien rakentajina.

Erikka Mannila ja Anne Laajalahti selvittävät, miten kehittää turvallisuuskulttuuria ja tukea kriiseistä oppimista sairaaloissa?

Näkökulmien aiheina ovat maahanmuuttajayrittäjien koulutuspolut ja 80-vuotiaan Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran (ATS) alkuperäkertomukset.

Aikuiskasvatuksen 40-vuotisuutta juhlistavan katsausten sarjan avaa päätoimittajien haastattelu, jossa luodataan tiedelehteen tieteenalan kehittäjänä.

Klassikon paluu -esseesarjassa Reijo Kupiainen tutkailee The New London Groupin (NLG) uraauurtavaa työtä monilukutaidon parissa.

Tutkija liikkeessä -sarjassa Johanna Vilppola kertoo väitöstutkimuksestaan: kuntoutujan oma kokemus toimijuudesta ohitetaan, kun arvioidaan tämän työ- ja opiskelukykyä.

Numerossa julkaistaan vuoden 2020 lausunnonantajien nimet.

Kirja-arvioissa esitellään tuoreita tietokirjoja päiväkirjatutkimuksesta laadullisen tutkimuksen menetelmiin ja työelämän kehittämiseen.

Julkaistu: 2021-03-31

Koko numero

Pääkirjoitus

Summaries

Näytä kaikki numerot