Työelämän toimeksiantajan osallisuus ammatillisen koulutuksen projektioppimisen käytäntöyhteisöissä

Avainsanat: projektioppiminen [http://www.yso.fi/onto/yso/p16501], työelämä, työelämän toimeksiantaja, ammatillinen koulutus [http://www.yso.fi/onto/yso/p9700], työelämälähtöisyys [http://www.yso.fi/onto/yso/p22228], osallisuus, osallisuus [http://www.yso.fi/onto/yso/p5164], käytäntöyhteisöt

Abstrakti

Työelämän toimeksiantajan osallisuus ammatillisen koulutuksen projektioppimisen käytäntöyhteisöissä Tarkastelemme työelämäorientoitunutta projektioppimista ammatillisen koulutuksen kontekstissa työelämän toimeksiantajan näkökulmasta. Siinä osaamista hankitaan aidoissa työelämän oppimisympäristöissä. Aihetta on tutkittu Suomessa niukasti. Selvitämme, millaista osallisuutta yhdessä toteutetut projektit vaativat toimeksiantajilta. Kysymme, miten toimeksiantajan osallisuus ilmenee ammatillisen koulutuksen projektioppimisen käytäntöyhteisöissä. Kohteena on 17 työelämän toimeksiantajaa ja aineistona heille suunnatut kyselyt ja haastattelut, jotka kerättiin vuosina 2008–17 osana laajempaa aineistoa. Toimeksiantajan työelämälähtöinen osallisuus ilmenee 1) tarjoumaverkoston mahdollistajana, 2) toimintavalmiuksien rakentajana ja 3) prosessien kehittäjänä. Oppilaitosorientoitunut osallisuus ilmenee 4) kanssaoppijana, 5) ohjaajana ja 6) opetussuunnitelmaosaajana. Tulokset ovat hyödynnettävissä työelämäyhteistyössä ammatillisessa koulutuksessa ja muilla koulutusasteilla.

Kirjoittajien biografiat

Solja Upola, Lapin koulutuskeskus REDU

FT, markkinointiviestinnän lehtori

 

 

Marjaana Kangas, Lapin yliopisto

KT, dosentti, kasvatustieteiden tiedekunta

 

 

Heli Ruokamo, Lapin yliopisto

KT, varadekaani, professori, kasvatustieteiden tiedekunta, Media Education Hub

 

 

Osasto
Tiedeartikkeli
Julkaistu
joulu 16, 2022
Viittaaminen
Upola, S., Kangas, M., & Ruokamo, H. (2022). Työelämän toimeksiantajan osallisuus ammatillisen koulutuksen projektioppimisen käytäntöyhteisöissä . Aikuiskasvatus, 42(4), 286–300. https://doi.org/10.33336/aik.122626