Vol 42 Nro 4 (2022): Aikuiskasvatus 4/2022

					Näytä Vol 42 Nro 4 (2022): Aikuiskasvatus 4/2022

PÄÄKIRJOITUKSESSA Ulpukka Isopahkala-Bouret pohtii kriittisellä otteella jatkuvan oppimisen uudistukseen sisältyvää koulutuslupausta. Työn, teknologian ja organisaatioiden muutoksissa ihmisiä ei saa jättää yksin, vaan oppimiselle on oltava aikaa ja tukea: ”Tarvitaan politiikkaa, jossa uutta oppimalla – sekä työssä että työn ulkopuolella – edistetään laaja-alaista sivistystä, rauhanomaista konfliktien ratkaisua ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä turvataan maapallon ekologinen kestävyys.”

TIEDEARTIKKELEISSA

Mari Käyhkö ja Päivi Armila ovat seuranneet syrjäisen maaseutualueen nuoria lähes seitsemän vuoden ajan. Rikas ja luottamuksen sävyttämä kerronta avaa elämänongelmien kentän, jonka ilmiöt kiinnittyvät nuorille läheisiin asioihin, kuten perheeseen, rakkaussuhteisiin ja kamppailuunaikuistumiseen kuuluvia normatiivisia odotuksia vastaan.

Solja Upola, Marjaana Kangas ja Heli Ruokamo kartoittavat niukasti tutkittua aihetta, työelämän toimeksiantajan osallisuutta ammatillisen koulutuksen projektioppimisen käytäntöyhteisöissä.

Anna Jetsu ja Jyri Manninen tutkivat, millaisia viestejä korkeakoulut lähettävät hakijamarkkinoinnissaan ja millaisille tavoitelluille hakijatyypeille ne viestinsä suuntaavat.  Korkeakoulut viestivät itsestään esimerkiksi polkuna työelämään tavoitteellisille itsensä kehittäjille.

PUHEENVUOROSSA Lauri Tuomi ja Tapio Varmola kysyvät, miten kytkeä työelämää palveleva jatkuva oppiminen laaja-alaiseen keskusteluun elämäntaidoista ja jatkuvan oppimisen politiikasta. Heikki Kinnari ja Kirsi Heinivirta kommentoivat keskustelunavausta.

NÄKÖKULMISSA KÄYTÄNTÖÖN

Anu Järvensivu, Gyan Dookie ja Josefiina Järvensivu kertovat ammattikorkeakoulussa toteuttamansa kokeilun pohjalta, miten chattibotti voi tukea opettajaa verkko-opetuksessa.

Minna Maunumäki ja Leena Valkonen esittävät, että yliopisto-opettajan on puolustettava sellaista jatkuvaa oppimista, jonka varassa on mahdollista rakentaa pedagogisiin suhteisiin perustuvaa, pitkäjänteistä, uudistavaa, tutkimusperustaista ja hitaasti sivistävää yliopistokoulutusta.

KLASSIKON PALUU -esseessä Katja Hiltunen esittelee itävaltalaisen Ivan Illichin Kouluttomaan yhteiskuntaan -teoksen, jossa vaaditaan kouluun pakkojen tilalle vapautta ja kontrollin tilalle itseohjautuvuutta.

TUTKIJA LIIKKEESSÄ -sarjassa tapaamme Helsingin yliopistossa väitöskirjaa tekevän Sakari Hyrkön, joka tutkii johtajuutta opettajayhteisössä ja keikkailee muusikkona.

KIRJA-ARVIOISSA pureudutaan viisauteen, työn historiaan ja vakavaan sairastumiseen elämänkriisinä.

Sometunnisteet: #aikuiskasvatus #arkisivistys

Julkaistu: 2022-12-16

Koko numero

Pääkirjoitus

Näkökulmia käytäntöön

Klassikon paluu

Summaries