Digimentorointi osana työelämäläheistä jatkuvan oppimisen ekosysteemiä

Avainsanat: jatkuva oppiminen, mentorointi, ekosysteemi, työelämä, korkeakoulut [http://www.yso.fi/onto/yso/p1030], teemahaastattelut [http://www.yso.fi/onto/yso/p22817], käytäntö [http://www.yso.fi/onto/yso/p9640]

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan digimentorointia yhtenä jatkuvaa oppimista tukevana käytänteenä oppimisen ekosysteemiajattelun valossa. Digimentoroinnin toimintatapojen kehittäminen opiskelijoiden ja työelämän välisillä yhdyspinnoilla on eräs eAMK-hankkeen (2017–2020) toimenpide, jonka tavoitteena on oppimisen ja sen toimintatapojen uudistaminen. Talvella 2017–2018 kootun haastatteluaineiston pohjalta tarkastellaan korkeakoulutoimijoiden ja yritysten edustajien näkemyksiä ja kokemuksia, jotka esittelevät digimentorointia toimintatapana. Digimentorointia analysoidaan tässä yhteydessä Kemmisin ja Heikkisen (2012) ekosysteemi-ajattelumallin pohjalta. Tutkimus osoittaa, että digimentorointi asemoituu mielekkäällä tavalla osaksi oppimisen dynaamista ekosysteemiä. Se tunnistetaan toimijoiden vastavuoroista jatkuvaa oppimista ja yhteiskehittämistä tukevana käytänteenä, joka ketterästi muuntuu vastaamaan toimintaympäristön uusiin odotuksiin. Haasteena on, miten luoda digimentoroinnin yhteiskehittämisen tiloja korkeakoulujen ja työelämän yhdyspinnoille.

Kirjoittajan esittely

Irja Leppisaari, Centria-ammattikorkeakoulu

KT, TM, yliopettaja 

Osasto
Tiedeartikkeli
Julkaistu
maalis 26, 2020
Viittaaminen
Leppisaari, I. (2020). Digimentorointi osana työelämäläheistä jatkuvan oppimisen ekosysteemiä. Aikuiskasvatus, 40(1), 22–35. https://doi.org/10.33336/aik.91045