Tidskriften Budkavlen ges ut av ämnena etnologi och folkloristik vid Åbo Akademi. Fokus ligger på akademiska artiklar inom det traditionsvetenskapliga fältet (etnologi, folkloristik, kulturanalys och kulturhistoria). Redaktionsrådet välkomnar originalmanus på max 40.000 tecken (inklusive mellanslag) skrivna på svenska eller på nordiska språk. Alla artiklar genomgår en dubbelblind refereeprocedur där två referenter avgör artiklarnas vetenskaplighet och publiceringsvärde. Budkavlen grundades år 1922 och utkommer helt open access med ett nummer per år.

Meddelanden

Senaste numret

Vol 100 (2021): Budkavlen 100 år: En tidskrift i tiden
Bild av ett av Budkavlens första nummer i en mobiltelefon

Denna volym behandlar Budkavlens 100-åriga historia. Jubileumsnumret ska emellertid inte läsas som en regelrätt historik, utan istället belyses tidskriftens 100-åriga färdväg ur olika perspektiv. Samtliga som bidragit med texter, förutom Lars-Eric Jönsson, har under olika tider ingått i Budkavlens redaktionsråd. Många av artiklarna har en eftertänksam och tillbakablickande karaktär där det föränderliga redaktionella arbetet kring tidskriften diskuteras. Mycket har förändrats. Från att ha varit ett nationellt projekt har tidskriften utvecklats till ett vetenskapligt forum där texterna genomgår kollegial granskning och publicering online. Men det finns också tydliga spår av kontinuitet, såsom att tidskriften formas av den etnologiska och folkloristiska miljön vid Åbo Akademi.

Red. Lena Marander-Eklund & Fredrik Nilsson

Publicerad: 2022-03-03
Visa alla nummer