Vol 17 Nro 1 (2010): Aistit

					Näytä Vol 17 Nro 1 (2010): Aistit

Kulttuurintutkimuksellinen, erityisesti uskonnon, perinteen, paikallisuuden ja jatkuvuuden huomioiva tutkimus tuottaa tärkeää tietoa aistein havaittavasta maailmasta ja ihmisen tavoista toimia; ovathan aistien välittämästä tiedosta tehdyt tulkinnat ja aistien väliset hierarkiat riippuvaisia vallitsevista kulttuurisista ja historiallisista kehyksistä. Monien tieteidenvälisyyteen uskovien tutkijoiden uraauurtavasta työstä huolimatta luonnontieteillä ja kulttuuritieteillä on varsin vähän yhteisiä tutkimusprojekteja. Ajan- kohtainen yliopistouudistus yrittää tyrkkiä suomalaista yliopistomaailmaa tällaiseen suuntaan.

Tärkeän omaa alaa kehittävän, syventävän ja kyseenalaistavan perustutkimuksen lisäksi kulttuurintutkijat osaavat ja voivat soveltaa tietoaan. Olkaa hyvä ja lukekaa, mitä kaikkea sanottavaa meillä onkaan maailmasta, jota kukin aistii ja tulkitsee paitsi psykofyysisten seikkojen myös kulttuurisen taustansa ja elämänhistoriansa perusteella.

Julkaistu: 2010-05-01

Pääkirjoitus

Teemanumeron saate

Ajankohtaiset