Vol 30 Nro 1 (2023)

					Näytä Vol 30 Nro 1 (2023)

Kevään vapaateemainen Elore esittelee kolmen artikkelin voimin uusia tulokulmia luontosuhteeseen, tutkimusaineistoihin ja tieteiden rajoihin. Numeron aloittaa Maria Vanha-Similän artikkeli, jossa tarkastellaan nautakarjatiloille suunnatun valokuvauskilpailun satoa kysyen, miten karjatilalliset ovat kuvanneet ja tulkinneet omaa arkeaan. Numeron toisessa artikkelissa hyödynnetään kahta erilaista aineistoa: puuaiheista nykyrunoutta sekä lempipuuaiheisen verkkokyselyn vastauksia. Karoliina Lummaa, Kaisa Vainio, Aino Korrensalo, Tuomo Takala ja Eeva-Stiina Tuittila osoittavat artikkelissaan, kuinka ihmisen minuus ja identiteetti voivat jäsentyä suhteessa puihin niihin liittyvien muistojen ja kokemusten perusteella. Kati Kallion, Maciej Janickin, Eetu Mäkelän, Jukka Saarisen, Liina Saarlon ja Mari Sarvin laatimassa, numeron kolmannessa artikkelissa lomitetaan laadullisia ja määrällisiä menetelmiä. Folkloristit ja tietojenkäsittelytieteen edustajat avaavat suomalaisten ja virolaisten kansanrunoaineistoien tallentamis- ja järjestelyhistoriaa ja aineistojen määrällisiä ominaisuuksia sekä luovat katsauksen sähköisten välineiden käytön mahdollisuuksiin ja ongelmakohtiin.

Kannen kuva: Pixabay / Ulleo

Julkaistu: 2023-06-21

Koko numero

Kirja-arviot