Teemanumeron kirjoittajakutsu: Historianopetus murroksessa Kasvatus & Aika 2/2020

2019-02-25

kutsu.jpg

Historianopetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat muuttuneet aikojen saatossa. Alkujaan historianopetus oli aatelin yksinoikeus. Kansallisvaltioiden rakennuskaudella sitä käytettiin eri taustoista tulevia ihmisiä yhdistävänä liimana, jotta nämä kokisivat kuuluvansa samaan kansakuntaan. Sittemmin historianopetuksen tehtäväksi on katsottu myös kriittisten kansalaisvalmiuksien välittäminen.

Historianopetuksen päämääristä kertovat Suomessa opetussuunnitelmat (aiemmin oppiennätykset). 1990-luvulta lähtien ne ovat korostaneet historian tiedonluonteen opiskelun tärkeyttä. Kansallinen suurkertomus on saanut antaa tilaa historiallisen ajattelun taitojen opiskelulle. Vaikka Suomessa ei ole puhjennut vastaavia kamppailuja kuin maailmalla, myös täällä on herännyt keskustelua kehityksen suunnasta. Kasvatus & Ajan teemanumero ottaa osaa tähän keskusteluun. Teemanumerossa pyritään vastaamaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mihin historianopetuksella pyritään? Ketkä määrittävät historianopetuksen suunnan? Millaisia tuloksia erilaisista orientaatioista kumpuava historianopetus on tuottanut?

Toivomme teemanumeroon tekstejä, jotka käsittelevät historianopetuksen historiaa tai nykyhetkeä. Tekstit voivat käsitellä valtiollista, niin sanottua ylätason politiikkaa tai historianopetuksen toteutumista käytännössä oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien arjessa. Tekstit voivat käsitellä Suomen tilannetta, mutta myös historianopetuksen murrosta muissa maissa käsittelevät tekstit ovat tervetulleita. Tekstit voivat kohdistua formaalin kouluopetuksen lisäksi historianopiskeluun non-formaalisti.

Artikkelien lisäksi teemanumeroon kaivataan katsauksia, keskustelupuheenvuoroja ja kirja-arvioita.

Pyydämme lähettämään enintään 300 sanan artikkeliehdotukset Jukka Rantalalle 1.6.2019 mennessä. Ehdotuksesta tulee käydä ilmi artikkelin tutkimuskysymys ja miten siihen pyritään vastaamaan. Kirjoittajille ilmoitetaan 15.6.2019 mennessä ehdotuksen mahdollisesta hyväksymisestä. Valmiit artikkelikäsikirjoitukset, jotka on laadittu noudattaen Kasvatus & Aika -lehden kirjoittajaohjeita, tulee lähettää Journal.fi -järjestelmän kautta (https://journal.fi/kasvatusjaaika/about/submissions) 15.11.2019 mennessä. Artikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin ennen julkaisupäätöstä. Teemanumero ilmestyy kesäkuussa 2020.

Katsaukset, puheenvuorot ja kirja-arviot lähetetään Journal.fi -järjestelmän kautta 15.11.2019 mennessä. Kirjoituksissa tulee noudattaa Kasvatus & Ajan kirjoittajaohjeita ja tekstien ohjepituuksia.

Kasvatus & Aika on arvostettu monitieteinen verkkojulkaisu, joka vapaan saatavuuden julkaisuna tavoittaa laajan lukijapiirin. Kasvatus & Aika on Julkaisufoorumin luokituksessa tasolla 1. Ks. lehden kotisivut: https://journal.fi/kasvatusjaaika/index

Teemanumeron toimittajat:
Jukka Rantala (jukka.rantala[at]helsinki.fi)
Najat Ouakrim-Soivio (najat[at]arviointi.fi)

Kuva: Aliina Soinisen ja Aarne Huuskosen laatima historian aikakirja sekä historian työkirja vuodelta 1937. Valokuvaaja: Pietinen; Kuvalähde: Museoviraston kuvakokoelma.