Vertaisarviointitunnus

Kasvatus & Aika -lehdelle on myönnetty vertaisarviointitunnus. Numerosta 2/2015 alkaen vertaisarvioidut artikkelit merkitään lehteen tunnuksella:

Vertaisarviointitunnus on Tieteellisten Seurojen Valtuuskunnan rekisteröimä tavaramerkki, jolla merkitään tieteellisen vertaisarvioinnin läpikäyneet artikkelit ja kirjat. Tunnus kertoo, että kyseisen julkaisun vertaisarviointi on toteutettu kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti.

Tunnuksen käyttöönotto ei merkitse muutosta Kasvatus & Ajan arviointikäytäntöihin, sillä lehden artikkeleissa on noudatettu tunnuksen mukaista arviointikäytäntöä lehden perustamisesta lähtien.

Artikkeleissa käytetään kahden vertaisarvioitsijan järjestelmää. Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja arvioitavana olevan käsikirjoituksen suhteen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita asiantuntijoita, jotka arvioivat käsikirjoituksen ilman kirjoittajatietoja. Vertaisarviointiprosessissa tarkastellaan mm. aineiston kattavuutta ja teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla. Asiantuntijalausunnot lähetetään käsikirjoituksen kirjoittajille. Kaikkien vertaisarvioitavaksi hyväksyttyjen käsikirjoitusten arviointiprosessia koskevat keskeiset tiedot ja asiakirjat tallennetaan Kasvatus & Ajan suljettuun sähköiseen arkistoon.

Ohjeita arvioijille löytää täältä.

Lisätietoja vertaisarviointitunnuksesta TSV:n kotisivulta.