Päätoimittajat:
Maija Lanas, maija.lanas(at)oulu.fi
Kirsi-Maria Hytönen, kirsi-m.hytonen(at)jyu.fi (äitiysvapaalla)

Toimitussihteeri:
Essi Jouhki, essi.jouhki(at)oulu.fi

Toimituskunta:
Hanna-Maija Huhtala, Oulun yliopisto
Olli-Jukka Jokisaari, Turun yliopisto
Mervi Kaarninen, Tampereen yliopisto
Tuomas Laine-Frigren, Jyväskylän yliopisto
Antti Malinen, Tampereen yliopisto
Mari Mielityinen-Pachman, Jena Universität
Heta Mulari, Nuorisotutkimusverkosto
Arto Nevala, Itä-Suomen yliopisto
Johanna Sitomaniemi-San, Oulun yliopisto

Kustantajan edustajana Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran puheenjohtaja Juhani Tähtinen, Turun yliopisto.

Toimitusneuvosto:
Prof. emerita Sirkka Ahonen, HY
Prof. Outi Fingerroos, JY
Dos. Heini Hakosalo, OY
Dos. Jussi Hanska, HY, TaY
Prof. Anja Heikkinen, TaY
Prof. emeritus Antero Heikkinen, UEF
Dos. Lea Henriksson, TaY
Dos. Rauno Huttunen, UEF
Prof. Juha Hämäläinen, UEF
Dos. Tapani Innanen, UEF
Dos. Seija Jalagin, OY
Dos. Arto Jauhiainen, TY
Dos. Mervi Kaarninen, TaY
FT Elina Katainen, HY
Museonjohtaja Kalle Kallio, Työväenmuseo
FT Kari Kantasalmi, HY
Dos. Pirkko Leino-Kaukiainen, HY
Dos. Lauri Kemppinen, TY
Prof. Pauli Kettunen, HY
Prof. Joel Kivirauma, TY
Prof. Leena Koski, UEF
Dos. Anu Lahtinen, HY
Dos. Esko M. Laine, HY
Dos. Markku Leinonen, JY
Dos. Jan Löfström, HY
FL Elina Makkonen, UEF
Prof. Pirjo Markkola, TaY
Dos. Arto Nevala, UEF
Prof. Marjaana Niemi, TaY
Dos. Anne Ollila, TY
Dos. Ulla-Maija Peltonen, HY
Dos. Panu Pulma, HY
Prof. emerita Marjatta Rahikainen, HY
Prof. Risto Rinne, TY
Prof. Hannu Ruonavaara, TY
Prof. emeritus Hannu Simola, HY
Prof. Pauli Siljander, OY
Prof. Irma Sulkunen, TaY
KT Vesa Tuominen, UEF
Prof. Michael Uljens, ÅA
Prof. Kirsi Vainio-Korhonen, TY
Dos. Sinikka Vakimo, UEF
Dos. Kaisa Vehkalahti, OY
Prof. Arja Virta, TY
Dos. Minna Vuorio-Lehti, TY
Prof. Veli-Matti Värri, TaY
Dos. Kari Väyrynen, OY
Prof. Jukka Rantala, HY