Päätoimittajat:
Maija Lanaksen (KT, dosentti, päätoimittaja, OY) tutkimus sijoittuu kasvatustieteen alalle, ja tarkastelee koulua koskevia diskursseja ja niissä muotoutuvia subjektipositioita. ( maija.lanas(at)oulu.fi )

Kirsi-Maria Hytönen (FT, dosentti, päätoimittaja, JYU), ( kirsi-m.hytonen(at)jyu.fi ), perhevapaalla.

Toimitussihteeri:
Essi Jouhki (FM, toimitussihteeri, OY) viimeistelee historian väitöskirjaa. Hän on tutkinut lapsuuden ja nuoruuden muistamista, nuoruuden historiaa sekä oppikoulujen kouluarkea ja -kulttuuria. ( essi.jouhki(at)oulu.fi )

Toimituskunta:
Riikka Hohti (FT, HY, OY) on kirjoittanut lasten näkökulmista, koulun materiaalisuudesta ja ajallisuudesta sekä kehittänyt posthumanistisia ja feministisiä laadullisen tutkimuksen lähestymistapoja. Riikan tämänhetkinen tutkimus kohdistuu lapsi-eläinsuhteisiin ja lapsuuden digitaalisuuteen.

Hanna-Maija Huhtala (KM, FT, OY) väitellyt kasvatufilosofiasta. Tutkimusintressejä ovat muun muassa kriittinen teoria (erityisesti Theodor W. Adornon), kasvatusfilosofian ja empirian suhde ja kriittinen ajattelu.

Olli-Jukka Jokisaari, (FT) väitellyt kasvatusfilosofiasta. Kiinnostuksen kohteet ympäristökasvatus, kasvatus ja kuvittelukyky, teknologia ja kasvatus. Toimin psykologian ja filosofian opettajana Turun Suomalaisen yhteiskoulun lukiossa.

Mervi Kaarninen (FT, dosentti, TAU) toimii yliopistonlehtorina. Hänen erityisaloinaan sukupuolen ja yhteiskuntaluokan problematiikka koulutuksessa 1800- ja 1900-luvulla, nuorison ja nuoruuden historia, lapset ja sota, historiografia.

Mikko Kohvakka (FT, UEF) väitteli korkeakouluhistoriasta. Hänen erikoisosaamisaluettaan ovat korkeakouluhistorian ohella tiede- ja korkeakoulupolitiikka sekä aluetutkimus, erityisesti aluepolitiikan tutkimus.

Sofia Kotilaisen (FT, dosentti, KTM, YTM, JYU) erityisaloja ovat perhehistoria, elämäkerrallinen tutkimus, henkilönnimistö ja nimeämiskäytäntöihin liittyvät ajattelutavat, luku- ja kirjoitustaidon tutkimus, (kansan)kirjastojen historia sekä kasvatuksen ja koulutuksen historia.

Tuomas Laine-Frigrenin (FT, JYU) erityisaloja ovat psykologian, psykiatrian ja mielenterveyden historia, lapsuuden historia ja Itäisen Keski-Euroopan (erit. Unkarin) historia 1900-luvulla

Antti Malinen (KT, TAU) työskentelee tutkijatohtorina Kokemuksen historian huippuyksikössä (HEX). Malinen on erikoistunut lapsuuden ja perhe-elämän historiaan, erityisesti tunne- ja kokemushistorian näkökulmasta.

Mari Mielityinen-Pachmannin (KT, Uni Jena) erityisaloja ovat yleinen pedagogiikka, esteettinen kasvatus, kasvatustieteen historia erityisesti saksalaisella kielialueella, toiseus monikulttuurisuuden ja inkluusion näkökulmasta, sekä vertaileva kasvatustiede.

Arto Nevalan (FT, dosentti, UEF) erikoisaloja korkeakoulutus, erityisesti valikoituminen, koulutuspolitiikka sekä historian ja yhteiskuntaopin opetus. Tutkimusta ja julkaisuja myös liikunta- ja urheiluhistoriasta sekä kansalaisyhteiskunnan järjestötoiminnasta.

Johanna Sitomaniemi-Sanin (KT, OY) erikoisaloja ovat kasvatuksen historia, kasvatuksen kulttuurintutkimus, curriculum studies, sekä foucault’laiset lähestymistavat.

Pirjo Suvilehdon (FT, dosentti, OY) tutkimuksellisia kiinnostuksenkohteita ovat kirjallisuusterapia, sanataideaktiviteetit sekä posthumanismista nousevat ideat eläinkirjoittamisessa.

Minna Uiton (KT, OY) osaaminen kohdistuu opettajuuden tutkimuksen sekä muistoja ja muistelua koskevan tutkimuksen alueelle. Hänen metodologinen asiantuntemuksensa on laadullisen tutkimuksen, erityisesti kerronnallisen tutkimuksen alueella.

Ville Vuolannon (FT, dosentti, TAU) erityisaloja ovat lapsuus, nuoruus ja arkielämä esimodernina aikana sekä perhehistoria Rooman valtakunnassa ja varhaiskristillisyydessä.

Kustantajan edustajana Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran puheenjohtaja Juhani Tähtinen, Turun yliopisto.

Toimitusneuvosto:
Prof. emerita Sirkka Ahonen, HY
Prof. Outi Fingerroos, JY
Dos. Heini Hakosalo, OY
Dos. Jussi Hanska, HY, TaY
Prof. Anja Heikkinen, TaY
Prof. emeritus Antero Heikkinen, UEF
Dos. Lea Henriksson, TaY
Dos. Rauno Huttunen, UEF
Prof. Juha Hämäläinen, UEF
Dos. Tapani Innanen, UEF
Dos. Seija Jalagin, OY
Dos. Arto Jauhiainen, TY
Dos. Mervi Kaarninen, TaY
FT Elina Katainen, HY
Museonjohtaja Kalle Kallio, Työväenmuseo
FT Kari Kantasalmi, HY
Dos. Pirkko Leino-Kaukiainen, HY
Dos. Lauri Kemppinen, TY
Prof. Pauli Kettunen, HY
Prof. Joel Kivirauma, TY
Prof. Leena Koski, UEF
Dos. Anu Lahtinen, HY
Dos. Esko M. Laine, HY
Dos. Markku Leinonen, JY
Dos. Jan Löfström, HY
FL Elina Makkonen, UEF
Prof. Pirjo Markkola, TaY
Dos. Arto Nevala, UEF
Prof. Marjaana Niemi, TaY
Dos. Anne Ollila, TY
Dos. Ulla-Maija Peltonen, HY
Dos. Panu Pulma, HY
Prof. emerita Marjatta Rahikainen, HY
Prof. Risto Rinne, TY
Prof. Hannu Ruonavaara, TY
Prof. emeritus Hannu Simola, HY
Prof. Pauli Siljander, OY
Prof. Irma Sulkunen, TaY
KT Vesa Tuominen, UEF
Prof. Michael Uljens, ÅA
Prof. Kirsi Vainio-Korhonen, TY
Dos. Sinikka Vakimo, UEF
Dos. Kaisa Vehkalahti, OY
Prof. Arja Virta, TY
Dos. Minna Vuorio-Lehti, TY
Prof. Veli-Matti Värri, TaY
Dos. Kari Väyrynen, OY
Prof. Jukka Rantala, HY