Julkaisuprosessi

Kasvatus & Aika julkaisee alkuperäisiä tutkimukseen perustuvia ja uutta tietoa tarjoavia artikkeleita. Emme julkaise esim. käännöksiä tai lyhennelmiä aiemmista julkaisuista. Tekstissä tulee olla kirjoittajan aiemmista julkaisuista poikkeava näkökulma, vaikka lähtökohtana olisikin sama aineisto (esim. monografiaan sisältyvän aineiston tarkempi tarkastelu tai uudentyyppinen näkökulma). Artikkelin tulee toimia itsenäisenä kokonaisuutena. Lehti ei ota arvioitavaksi artikkeleita, jotka ovat samanaikaisesti jonkin toisen tiedelehden referee-prosessissa. Kirjoittaja on vastuussa siitä, että hänellä on oikeus julkaista myös artikkelin oheismateriaalina olevat kuvat tai kuviot. Kirjoittajalle ei makseta palkkiota.

Kasvatus & Aika siirtyy vuodenvaihteessa 2018 käyttämään Journal.fi-palvelua myös käsikirjoitusten vastaanottamiseen. Mikäli käsikirjoituksen lähettäminen järjestelmän kautta ei onnistu, otathan yhteyttä joko lehden toimitussihteeriin tai päätoimittajaan. Kirja-arvioita koskeviin tiedusteluihin vastaa kirja-arvioista vastaava toimittaja.

Artikkeliehdotuksen saapuessa toimitukseen se etenee ensin toimituksen sisäiseen arviointiin. Kullekin artikkelille nimetään vastuutoimittajat, jotka ovat vastuussa artikkelin toimitusprosessista ja kirjoittajan kanssa käytävästä viestinnästä tekstin julkaisemiseen saakka. Alkuarvioinnissa huomioidaan mm. se, onko kirjoittaja noudattanut Kasvatus & Ajan kirjoitusohjeita ja täyttääkö käsikirjoitus tieteelliselle tekstille asetetut odotukset sekä tyylin, kielen että sisällön osalta. Toimitus voi ehdottaa muutoksia tai palauttaa tekstin kirjoittajalle ilman ulkopuolista arviointia, mikäli käsikirjoitus ei täytä referee-artikkelin vaatimuksia tai se ei sovellu julkaistavaksi Kasvatus & Ajassa. Jos käsikirjoitus täyttää pääosin odotukset, se etenee referee-prosessiin. Käsikirjoitukset pyritään käsittelemään saapumisjärjestyksessä. Ruuhka-aikoina päätös käsikirjoituksen lähettämisestä ulkopuolisille arvioijille saattaa kestää useamman kuukauden.

Kun käsikirjoitus on hyväksytty referee-arviointiin, ilmoittavat vastuutoimittajat siitä kirjoittajalle ja etsivät yksilöllisesti kullekin käsikirjoitukselle sopivat asiantuntijat. TSV:n vertaisarviointitunnuksen mukaisesti referee-prosessi toteutetaan ns. double blind -menettelynä. Lausuntoja pyydetään noin kuukauden kuluessa. Koska kyse on vapaaehtoisesta, ilman palkkioita tehtävästä asiantuntijatyöstä, ja koska arvioijia ei välttämättä löydy heti, saattaa molempien lausuntojen saaminen kuitenkin kestää useamman kuukauden. Lausunnot lähetetään kirjoittajalle, kun molemmat ovat saapuneet. Tämän jälkeen kirjoittajan tulee harkintansa mukaan muokata käsikirjoitustaan ohjeiden mukaan.

Muokattu käsikirjoitus arvioidaan, minkä jälkeen kirjoittaja saa joko lisää muokkausehdotuksia tai tiedon käsikirjoituksen hyväksymisestä julkaisuun. Kun käsikirjoitus on hyväksytty, tulee kirjoittajan vielä käydä teksti huolellisesti läpi ja tarkistaa sekä tekstin sisältö että kieliasu. Kun teksti on taitettu, lähetetään se vielä kirjoittajalle tarkistettavaksi. Tällöin tekstiin muutetaan enää taitossa tapahtuneet virheet. Tekstien julkaisuaikataulu vaihtelee riippuen julkaisujonosta ja mahdollisista teemanumeroista. Keskimäärin julkaisuprosessi kestää puoli vuotta.

Katsauksia ei lähetetä ulkopuoliseen referee-arviointiin, vaan kullekin katsaukselle nimetään toimituksen sisältä kaksi toimittajaa, jotka arvioivat tekstin ja antavat sekä sisällöllistä että kielellistä palautetta kirjoittajalle. Lektiot julkaistaan Katsaukset-osastolla.

Keskustelua-osiossa julkaistaan puheenvuoromaisempia tekstejä: verrattuna katsauksiin Keskustelua-otsikon alla voidaan julkaista lyhyempiä, kantaaottavampia ja keskustelun herättämiseen tarkoitettuja puheenvuoroja. Ajankohtaista-osastolla julkaistaan esim. konferenssiraportteja.