Julkaisuoikeudet

1. Lehden ja kirjoittajan oikeudet

Kustannussopimuksella kirjoittajalla säilyy tekijänoikeudet omaan tekstiinsä, mutta hän siirtää Kasvatus&Aika -lehdelle julkaisuoikeuden sekä kaupalliset oikeudet.

Artikkelin julkaisuoikeus on Kasvatus & Aika -lehdellä. Kasvatus & Ajalla on oikeus antaa lehdessä julkaistut kirjoitukset ilman erillistä sopimusta julkaistavaksi Elektra-palvelun kautta kotimaisten artikkelien Arto-tietokannassa tai muussa sähköisessä muodossa. Jos lehdeltä haetaan tekstin julkaisuoikeutta muualla, pyydetään tässä tapauksessa aina myös kirjoittajan suostumus.

Tekijällä on oikeus rinnakkaistallentaa artikkelin kustantaja-PDF -versio tai muu Kasvatus & Ajassa julkaistu teksti yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten omiin rinnakkaisjulkaisuarkistoihin ilman erillistä sopimusta. Kasvatus & Aika tulee aina mainita rinnakkaistallenteissa tekstin alkuperäisenä ja ensisijaisena julkaisijana.

Tekijä  voi vapaasti käyttää artikkeliaan opetuksessa ja muissa ei-kaupallisissa tarkoituksissa siten, että lähteenä mainitaan tekijä, artikkeli, lehden nimi ja numero sekä artikkelin URL-osoite kokonaisuudessaan. Kirjoittajalla on oikeus kopioida artikkeliaan omaan yksityiseen käyttöön sekä opetuskäyttöön edellyttäen, että kopioita ei tarjota myyntiin eikä niitä jaeta systemaattisesti julkisesti. Ensisijaisesti suositellaan lukijoiden ja opiskelijoiden ohjaamista Kasvatus & Ajan nettisivuille tai Elektra-tietokantaan, joista kaikki lehden tekstit ovat vapaasti ladattavissa.

Tekijällä on oikeus artikkelin julkaisemisen jälkeen käyttää sitä painetussa väitöskirjassa, lisensiaatintyössä tai pro gradu -tutkielmassa. Artikkelin tai muun Kasvatus & Ajassa julkaistun tekstin julkaisemisesta jossain muussa julkaisussa kuin opinnäytetyössä tulee aina sopia erikseen päätoimittajan kanssa. Kaikissa uudelleenjulkaisuissa tulee olla selkeä merkintä siitä, että teksti on julkaistu aiemmin Kasvatus & Ajassa.

2. Lukijan oikeudet

Kasvatus & Aika on sitoutunut kansainvälisen DOAJ-sopimuksen mukaisesti Creative Commons BY-NC-ND-tekijänoikeuslisenssiin. Kasvatus & Ajassa julkaistut tekstit (artikkelit ja muut Kasvatus & Ajassa julkaistut tekstityypit) ovat vapaasti ladattavissa ja jaettavissa seuraavin ehdoin: 1) tekstin alkuperäinen julkaisuyhteys ja kirjoittajatiedot tulee aina mainita, 2) tekstiä ei saa muunnella, 3) tekstejä ei saa hyödyntää kaupallisiin tarkoituksiin (esim. maksulliset uudelleenjulkaisut) ilman Kasvatus & Ajan ja tekstin kirjoittajan erillistä suostumusta.

3. Tietosuojaseloste

Tämän julkaisun sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan tämän julkaisun tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.

Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seurain valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.