Ole mukana tukemassa Kasvatus&Ajan ilmestymistä!

2019-05-08
OLE MUKANA TURVAAMASSA KASVATUS & AJAN ILMESTYMISTÄ JATKOSSAKIN ‒ LIITY SEURAN JÄSENEKSI


Monitieteisesti suuntautunutta kasvatuksen historiallis-yhteiskunnallista Kasvatus & Aika -lehteä on nyt julkaistu yli 12 vuotta (ks. tarkemmin lehden historiasta). Vuosien varrella lehti on vakiinnuttanut paikkansa korkeatasoisena ja omaleimaisena tiedejulkaisuna. Kasvatus & Aika on ollut Suomen ensimmäisiä avoimesti julkaistuja tiedelehtiä, eikä sitä ole koskaan rahoitettu tilausmaksuilla. Pienestä toimitusbudjetista huolimatta lehdessä on julkaistu runsaasti laadukkaita artikkeleja sekä mielenkiintoisia teemanumeroita. Meritoituneiden tutkijoiden lisäksi lehteen ovat kirjoittaneet lukuisat nuoret tutkijat, joiden ensimmäisissä julkaisuissa asiantunteva toimituskunta on ollut tukena. Tämä monipuolisuus näkyy lehden käytettävyydessä: lehdessä julkaistuja artikkeleita käytetään esimerkiksi pääsykoeaineistoina, ja lehteä lukevat niin tutkijat kuin arjen toimijatkin. Kasvatus & Ajan menestyksen taustalla on ennen kaikkea iso joukko korkeatasoisia tutkijoita, jotka ovat tehneet ‒ ja tekevät yhä ‒ toimitustyötä oman työnsä ohessa talkoohengessä.

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura on julkaissut Kasvatus & Aikaa vuodesta 2011 lähtien ja kustantanut lehden toimituskulut jäsenmaksutuloistaan. Lisäksi lehti on saanut vuosittain jonkin verran Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisutukea. Lehden toimituskulut ovat suhteellisen maltillisia, mutta nykyisessä tiedejulkaisupolitiikassa pienen seuran talous on ollut jo pitkään kovilla kustannusten kattamisessa.

Kasvatus & Ajan taustalla oleva seura lähestyykin nyt kaikkia Teitä lehden lukijoita, jotka kannatte huolta lehden kehittämisestä ja tulevaisuuden turvaamisesta, kehottaen liittymään seuran jäseneksi. Seuran jäsenenä olet mukana rahoittamassa ja mahdollistamassa laadukasta ja monipuolista julkaisuamme. Seuran jäsenmaksu ei ole suuri (täysipäiväiset opiskelijat 15 €, muut 30 €). Toivomme, että harkitset jäsennyyttä, siitä olisi suuri apu julkaisulle ja sen tulevaisuuden turvaamiseksi (liittymislomake löytyy täältä). 


Kasvatus & Ajan tulevaisuutta ajatellen,

Juhani Tähtinen, Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran puheenjohtaja

Maija Lanas, Kasvatus & Ajan päätoimittaja