Kasvatus&Ajan joulunumero 4/2019 on julkaistu

2019-12-20

Uusin Kasvatus & Aika on julkaistu!

Vuoden 2019 neljäs numero tarjoaa kolme kiinnostavaa näkökulmaa diskursseihin: kuinka kansalaisuutta ja naiseutta koskevia diskursseja tuotettiin naistenlehdissä edellisen vuosisadan alkupuolella, kuinka inhimillisen ja ei-inhimillisen suhdetta tuotetaan luokanopettajakoulutusten opetussuunnitelmissa, sekä millaista asiantuntijuutta tuotetaan verkkopohjaisessa kandiohjauksessa. Katsauksessa tarkastellaan vammaisia lapsia koskevia puhetapoja eri aikoina, ja kirja-arviossa tarkastellaan suomalaisen yhteiskunnan läpäissyttä ”tasa-arvoisuuden illuusiota”. Lopuksi puheenvuoro vaihtaa aiheen ajankohtaiseen keskusteluun: oppimisen avoimuuteen. Antoisia lukuhetkiä!Vuod