Teemanumero 1/2023 on nyt julkaistu!

2023-03-21

Reflektiivisyys on keskeisessä osassa kasvatuksen teoriassa ja käytännössä: sen avulla luonnehditaan esimerkiksi rationaalisuutta, kriittistä ajattelua ja harkitsevaisuutta kasvatuksen ihanteina tai päämäärinä. Reflektiivisyys ja reflektio eivät kuitenkaan muodosta mitään yhtä tarkasti rajattua ilmiötä tai käsitettä vaan näitä termejä käytetään eri yhteyksissä eri tavoin ja eri tarkoituksiin. Reflektiivisyys kasvatuksessa -teemanumeron yksitoista vertaisarvioitua artikkelia tekevät näkyväksi tämän reflektiivisyyden teoreettisen ja käytännöllisen moninaisuuden kasvatuksen alalla. Teemanumerossa reflektiota käsitellään niin historiallisesta, eri oppiaineiden, lasten kuin tutkimuksen ja opettajankoulutuksenkin näkökulmasta. Teemanumero johdantoineen edistää monipuolisesti suomalaista kasvatustieteellistä reflektiotutkimusta.

Tervetuloa lukemaan! Uusin numero löytyy osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/issue/view/9074 . Vierailevina päätoimittajina toimivat Mika Perälä, Matti Taneli ja Tarna Kannisto.

Kasvatus & Aika on kasvatuksen historiallis-yhteiskunnallinen, monitieteinen vapaan saatavuuden lehti. Sitä julkaisee Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura. Vuodesta 2007 asti ilmestynyt Kasvatus & Aika tunnetaan kasvatushistorian johtavana kotimaisena tiedejulkaisuna.

Otamme jatkuvasti vastaan lehden teemoihin liittyviä artikkeliehdotuksia sekä ehdotuksia teemanumeroiksi. Lähetä artikkeliehdotuksesi sekä muut tekstit kotisivujen kautta (https://journal.fi/kasvatusjaaika) ja teemanumeroideasi suoraan päätoimittajille Hanna-Maija Huhtala (hanna-maija.huhtala@oulu.fi) ja Henri Pettersson (henri.pettersson@oulu.fi).

 

Muistathan seurata meitä myös somessa!

Facebook: Kasvatus & Aika

Twitter: @KasvatusJaAika