Vuoden 2023 viimeinen numero on nyt luettavissa!

2023-12-20

Vuoden viimeinen numero eli niin sanottu "joulunumero" on viimein ilmestynyt ja se tarjoaa mielenkiintoista luettavaa. Numero sisältää neljä tutkimusartikkelia, jotka käsittelevät moninaisia teemoja: oppimistulosten arviointia, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajuuden rakentumista, pakolaistaustaisten oppilaiden kokemuksia suomalaisissa kouluissa ja digitalisoituvan yliopistokoulutuksen diskursseja. Vertaisarvioitujen artikkelien lisäksi numerossa on mukana kaksi toisiinsa kytkeytyvää vastinetta, projektiesittely ja teatteriarvostelu. Kaikki tekstit sopivat hyvin luettavaksi myös muille kuin tutkijoille.

Tervetuloa lukemaan! Uusin numero löytyy osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika

 

Kasvatus & Aika on kasvatuksen historiallis-yhteiskunnallinen, monitieteinen vapaan saatavuuden lehti. Sitä julkaisee Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura. Vuodesta 2007 asti ilmestynyt Kasvatus & Aika tunnetaan kasvatushistorian johtavana kotimaisena tiedejulkaisuna.
Otamme jatkuvasti vastaan lehden teemoihin liittyviä artikkeliehdotuksia sekä ehdotuksia teemanumeroiksi. Lähetä artikkeliehdotuksesi sekä muut tekstit kotisivujen kautta (https://journal.fi/kasvatusjaaika) ja teemanumeroideasi suoraan päätoimittajille Hanna-Maija Huhtala (hanna-maija.huhtala@oulu.fi) ja Henri Pettersson (henri.pettersson@oulu.fi).

Kasvatus & Aika toivottaa kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2024! Kasvatus & Aikaa tehdään yhdessä, ja iso kiitos kuluneesta vuodesta kuuluu teille kaikille: kirjoittajille, vertaisarvioijille, uusille ja vanhoille lukijoille sekä taustajoukoille.

Muistathan seurata meitä myös somessa!
Facebook: Kasvatus & Aika
X: @KasvatusJaAika