Vuoden 2024 ensimmäinen numero on julkaistu!

2024-03-21

Vuoden ensimmäinen numero on ilmestynyt ja se tarjoaa mielenkiintoista luettavaa alkavaan kevääseen. Numero sisältää kaksi tutkimusartikkelia, joista ensimmäinen käsittelee varhaiskasvatuksen opettajien kuvauksia onnistuneesta kuvataidekasvatustoiminnasta ja toinen selvittää ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden nuorten muuttoliikettä. Vertaisarvioitujen artikkelien lisäksi numerossa on mukana ajankohtainen katsaus tekoälyn hyödyntämisestä koulutuksessa sekä sen eettisestä perustasta. Lisäksi mukana on lektio väitöstilaisuudesta, jonka aiheena oli mediakasvatus. Kaikki tekstit sopivat hyvin luettavaksi myös muille kuin tutkijoille.

Tervetuloa lukemaan! Uusin numero löytyy osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika

Kasvatus & Aika on kasvatuksen historiallis-yhteiskunnallinen, monitieteinen vapaan saatavuuden lehti. Sitä julkaisee Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura. Vuodesta 2007 asti ilmestynyt Kasvatus & Aika tunnetaan kasvatushistorian johtavana kotimaisena tiedejulkaisuna.

Otamme jatkuvasti vastaan lehden teemoihin liittyviä artikkeliehdotuksia sekä ehdotuksia teemanumeroiksi. Lähetä artikkeliehdotuksesi sekä muut tekstit kotisivujen kautta (https://journal.fi/kasvatusjaaika) ja teemanumeroideasi suoraan päätoimittajille Hanna-Maija Huhtala (hanna-maija.huhtala@oulu.fi) ja Henri Pettersson (henri.pettersson@oulu.fi).

Muistathan seurata meitä myös somessa!
Facebook: Kasvatus & Aika
X: @KasvatusJaAika