Koulutuksen digitaalinen datafik(s)aatio

  • Pekka Mertala Jyväskylän yliopisto
Avainsanat: Datafikaatio, digitalisaatio, elinikäinen oppiminen, koulu, koulutus, monilukutaito

Abstrakti

Tässä kriittisessä esseessä luon yleiskatsauksen koulutuksen digitaalisen datafikaation erilaisiin muotoihin ja merkityksiin erityisesti kotimaisessa kontekstissa. Esseessä käyn läpi datafikaation suhdetta muihin koulutusta ohjaaviin trendeihin, erityisesti digitalisaatioon, oppimiskeskeisyyteen ja tulosvastuullisuuteen. Lisäksi tarkastelen datan ja datan diskursiivisen tuottamisen välistä epäsuhtaa, josta jatkan koulun dataintensiivisten käytäntöjen kautta tapahtuvan jatkuvan datankeruun luonnollistumisen tarkasteluun. Viimeisessä temaattisessa osiossa jäsennän elinikäisen oppimisen ideologian ja datafikaation välistä suhdetta. Esseen lopuksi esitän monilukutaidon pedagogiikkaan tukeutuen näkemykseni siitä, millä tavoin datafikaation ei-toivottuja lieveilmiöitä voidaan purkaa ja miten arkiset datakäytänteet voidaan uudelleenkehystää kriittisen datalukutaidon harjoitteluun.

Osasto
Katsaukset
Julkaistu
maalis 25, 2021
Viittaaminen
Mertala, P. (2021). Koulutuksen digitaalinen datafik(s)aatio. Kasvatus & Aika, 15(1), 43–61. https://doi.org/10.33350/ka.100161