Vahva demokratia ja kotiopetus

Kirjoittajat

  • Joanna Hartman Turun yliopisto
  • Rauno Huttunen Turun yliopisto

Avainsanat:

vahva demokratia, kotiopetus, kotikoulu, demokratiakasvatus, kansalaiskasvatus

Abstrakti

Perusopetuksen yhtenä tehtävänä on kasvattaa lapsista ja nuorista demokraattisen yhteiskunnan arvojen ja normien mukaisia osallistuvia toimijoita. Kaikki lapset eivät kuitenkaan osallistu kunnan järjestämään perusopetukseen vaan suorittavat oppivelvollisuuttaan kotiopetuksessa. Kotiopetuskritiikki kohdistuu erityisesti lasten sosiaalisten taitojen kehittymiseen, mitä pidetään aktiivisen toimijuuden ja osallisuuden välttämättömänä edellytyksenä demokraattisessa yhteiskunnassa. Vahva demokratia mahdollistaa uusia tapoja ajatella ja harjoittaa demokratiaa, mutta demokratiaa vahvassa mielessä ei opeteta kouluissamme. Tässä artikkelissa selvennämme kotiopetuksen käsitettä ja käytäntöjä Suomessa sekä tarkastelemme kotiopetukseen kohdistuvaa kritiikkiä. Pohdimme, muodostaako kotiopetus uhan demokratialle kuten kotiopetuksen kritiikissä väitetään vai voiko kotiopetusta pitää demokratiaa edistävänä toimintana. Vaikka koulu on merkittävin demokratiakasvatuksen konteksti, tulee kotiopetus säilymään pienempänä muttei lainkaan vähäisenä demokratiakasvatuksen kontekstina.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-11-22

Viittaaminen

Hartman, J., & Huttunen, R. (2021). Vahva demokratia ja kotiopetus . Kasvatus & Aika, 15(3–4), 82–98. https://doi.org/10.33350/ka.107241