Korona opettajan osaamisen haastajana

Kirjoittajat

  • Anu Warinowski Turun yliopisto
  • Riitta-Leena Metsäpelto Jyväskylän yliopisto
  • Mirva Heikkilä Turun yliopisto
  • Mirjamaija Mikkilä-Erdmann Turun yliopisto

Avainsanat:

opettajan osaaminen, koronapandemia, muutostilanne, opettajan työ, opettajankoulutus, tulevaisuuden taidot

Abstrakti

Tarkastelemme suomalaisen opettajan osaamista suhteessa korona-ajan tuomiin uusiin opettajuuden haasteisiin. Opettajan työ on monipuolista osaamista edellyttävää asiantuntijatyötä. Opettajan keskeinen osaaminen on koottu seitsemän yliopiston yhteistyönä tutkimusperustaiseen Opettajan osaamisen karttaan. Siinä opettajan ammatillinen kehittyminen nähdään jatkumona opiskelijavalintavaiheesta koulutuksen kautta työelämään. Keväällä 2020 koronapandemia muutti opettajan työtä radikaalisti. Siirtyminen etäopetukseen ja oppijoiden tukeminen kriisissä ovat asettaneet opettajien osaamiselle uudenlaisia haasteita. Koronatilanteen eri vaiheissa ovat korostuneet erityisesti kolme näkökulmaa Opettajan osaamisen kartasta: yleiset kognitiiviset taidot ja toimijuus, hyvinvointiosaaminen sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaaminen. Opettajan osaamisen karttaan koottu tutkimusperusteinen, yhteisöllinen näkemys opettajan osaamisesta antaa hyvät lähtökohdat toimia muuttuvissa tilanteissa sekä tukee opettajan osaamista myös tulevaisuudessa.

Osasto
Puheenvuorot

Julkaistu

2021-06-24

Viittaaminen

Warinowski, A., Metsäpelto, R.-L., Heikkilä, M., & Mikkilä-Erdmann, M. (2021). Korona opettajan osaamisen haastajana. Kasvatus & Aika, 15(2), 73–78. https://doi.org/10.33350/ka.107351