Vuosi lähempänä hautaa?

Törmäyksiä demokraattisessa koulutusyhteiskunnassa

Kirjoittajat

  • Ari Sivenius Itä-Suomen yliopisto
  • Päivi Armila Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

nuoriso, kasvatuspolitiikka, koulutusyhteiskunta, demokratiakasvatus

Abstrakti

Artikkeli pohjautuu kysymykseen siitä, kohtaavatko koulutusyhteiskunnan vaatimukset ja demokratiakasvatuksen prinsiipit toisensa silloin, kun niitä tarkastellaan yksittäisten nuorten näkökulmasta. Oman elämän ohjailua, tasa-arvoa ja sekä autonomiaa että yhteisöllisyyttä korostavat demokratiakasvatuksen lupaukset kyseenalaistuvat, kun käännetään katse niihin, joiden kokemukset koulutusyhteiskunnan vaatimuksiin vastaamisesta ovat tulkittavissa törmäyksiksi pedagogisten ideaalien kanssa. Artikkelin empiirinen aineisto muodostuu kolmen nyt 21-vuotiaan nuoren seurantahaastatteluista, joita on tehty kaksi kertaa vuodessa yhteensä viiden vuoden ajan. Tapauksia tarkastellaan esimerkkeinä siitä, miten koulutusyhteiskunnan välttämättömyyksiin vastaaminen voi johtaa apatiaan, aggressioon ja uupumiseen esimerkiksi silloin, kun nuori joutuu alistamaan omat toiveensa välttämättömyyden vallalle tai kun opintiestä tulee sisällöllisesti tyhjää koulutuspeliin ja -kilpailuun osallistumista. Törmäyksillä voi olla kohtalokkaita elämänkulullisia seurauksia.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-11-22

Viittaaminen

Sivenius, A., & Armila, P. (2021). Vuosi lähempänä hautaa? Törmäyksiä demokraattisessa koulutusyhteiskunnassa. Kasvatus & Aika, 15(3–4), 227–244. https://doi.org/10.33350/ka.107863