Ajan, tilan ja kokemusten jatkumoita ja murroksia

Kirjoittajat

  • Kirsti Salmi-Niklander Helsingin yliopisto

Avainsanat:

päiväkirjat, kokemus, kertomus, narratiivi, historia

Abstrakti

Arvosteltu teos: Leskelä-Kärki, Maarit, Sjö, Karoliina & Lalu, Liisa (toim.) 2020: Päiväkirjojen jäljillä. Historiantutkimus ja omasta elämästä kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino. 350 s.

Osasto
Arvostelut

Julkaistu

2021-06-24

Viittaaminen

Salmi-Niklander, K. (2021). Ajan, tilan ja kokemusten jatkumoita ja murroksia. Kasvatus & Aika, 15(2), 95–97. https://doi.org/10.33350/ka.109377