Luova kirjoittaminen voi tukea ammatillista kehittymistä

Lectio praecursoria

Kirjoittajat

  • Anne Martin Jyväskylän yliopisto

Avainsanat:

narratiivinen tutkimus, laadullinen tutkimus, opettajan ammatillinen kehittyminen, identiteettityö, luova kirjoittaminen

Abstrakti

Lectio praecursoria kasvatustieteen väitöskirjaan "Draw with words, write myself" – Supporting teachers’ professional development in creative writing communities" Jyväskylän yliopistossa 25.9.2021.

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2022-03-18

Viittaaminen

Martin, A. (2022). Luova kirjoittaminen voi tukea ammatillista kehittymistä: Lectio praecursoria. Kasvatus & Aika, 16(1), 104–110. https://doi.org/10.33350/ka.111466