Sammalkynä

Kirjoittamalla juurtuminen

Kirjoittajat

  • Sari Mäki-Penttilä Jyväskylän yliopisto

Avainsanat:

kirjoittaminen, luontokokemus, kielikokemus, metsäläisyys, fenomenologia, elonkirjo, koulu, opetus

Abstrakti

Tämä kirjoitus on saanut alkusysäyksen omista luontokokemuksista ja luontokokemusten keskuudessa virinneistä filosofisista pohdinnoista, joihin toisten kirjoittajien ja ajattelijoiden filosofiset, antropologiset ja ekopsykologiset näkökulmat ovat härmistyneet. Kirjoitus alkaa ja saa inspiraationsa soisella järvellä kohtaamastani perhosesta. Etenen lukutaidon ja koulumaailman sekä teknologisen subjektin kautta kohti jotain esikäsitteellistä metsäläisyydeksi kutsumaani elämisen maisemaa. Pohdin tiedon ja oppimisen suuntia sekä erilaisia tietämisen tapoja. Luonnostelen kirjoituksessa esiin jonkinlaista kokemuksellista ja metsäläistä tutkimusmatkailijuutta.

Kirjoituksen aihe liittyy työn alla olevaan väitöstutkimukseeni, jossa tutkin luontokokemusta ja kielikokemusta sekä kirjoittamisen tapahtumaa. Väitöstutkimuksessa kokoan tietoa kirjoittamisen menetelmästä, jonka yhtä piirrettä kutsun kirjoittamalla juurtumiseksi. Luonnostelen kirjoittamalla juurtumista havainnon fenomenologian kautta. Tässä kirjoituksessa esittelen kirjoittamalla juurtumista konkreettisena tapana virittäytyä teknologisesta kokemuksellisuudesta kokemuksen metsäläisempään sävyyn, mikä on samalla virittäytymistä egosentrisestä ekosentriseksi.

Osasto
Essee

Julkaistu

2022-10-05

Viittaaminen

Mäki-Penttilä, S. (2022). Sammalkynä: Kirjoittamalla juurtuminen. Kasvatus & Aika, 16(3), 148–162. https://doi.org/10.33350/ka.111684