Käsityötä etänä

Käsityönopettajan pedagoginen toiminta ja moniulotteinen osaaminen koronapandemian alkuvaiheissa

Kirjoittajat

Avainsanat:

käsityö, käsityönopetus, etäopetus, pandemia-ajan pedaogiikka, opettajan moniulotteinen osaaminen, hakkerointi

Abstrakti

Tutkimus paneutuu käsityönopettajien moniulotteiseen osaamiseen ja pedagogiseen toimintaan koronapandemian aikaansaamassa tilanteessa, jossa monenlaisia fyysisiä ja materiaalisia resursseja edellyttävä käsityönopetus jouduttiin siirtämään digitaaliseksi etäopetukseksi. Tutkimuksen aineiston muodostavat kahdessa webinaarissa syksyllä 2020 laaditut tekstidokumentit, joihin eri koulutusasteilla käsityötä opettavat sekä käsityönopettajaopiskelijat (n=123) kirjasivat ryhmätyöskentelyn perusteella kokemuksiaan, ajatuksiaan ja visioitaan käsityön etäopetuksesta. Aineistoa analysoitiin suhteessa opettajan moniulotteisen osaamisen malliin (MAP). Aineistossa etäopetukseen siirtyminen haastoi käsityönopettajien pedagogista sisältötietoa, mutta heidän vahva opetuksen ja oppimisen tietoperustansa sekä resilienssinsä auttoivat uudenlaisten pedagogisten ratkaisujen kehittämisessä. Sosiaalisiin taitoihin kuuluvia vuorovaikutustaitoja edellytettiin tiivistyneessä yhteydenpidossa käsityön etäopetuksen oppimisympäristönä toimiviin koteihin. Toimivan vuorovaikutuksen luominen digitaalisessa oppimisympäristössä nousi erityiseksi pedagogiseksi haasteeksi. Opettajien moninaisuutta koskevaan osaamiseen kuului ymmärrys oppijoiden erilaisista lähtökohdista ja resursseista. Opettajien ammatillista identiteettiä ja hyvinvointia heikensivät etäopetuksen kuormitus sekä käsityöoppiaineen sivuuttaminen koulujen etäopetuksen kehittämistyössä. Heidän ammatilliset arvonsa koskien laadukasta opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista opetusta olivat ristiriidassa käytännön toteutusmahdollisuuksien kanssa. Nostamme uutena tulokulmana hakkeroinnin käsitteen uusiin tilanteisiin reagoivassa käsityön pedagogiikassa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-06-22

Viittaaminen

Kokko, S., & Kouhia, A. (2023). Käsityötä etänä: Käsityönopettajan pedagoginen toiminta ja moniulotteinen osaaminen koronapandemian alkuvaiheissa. Kasvatus & Aika, 17(2), 23–41. https://doi.org/10.33350/ka.114222