Peruskoulua oppimassa

Oppimistulosten arvioinnit koulutusta kehittämässä

Kirjoittajat

  • Juhani Rautopuro Jyväskylän yliopisto
  • Najat Ouakrim-Soivio
  • Jussi Välimaa

Avainsanat:

peruskoulu, koulutusjärjestelmä, oppimistulosten arviointi, koulutuksen tasa-arvo

Abstrakti

Artikkelissa tarkastelemme suomalaisen peruskoulun sekä kansainvälisten ja kansallisten oppimistulosten arvioinnin roolia oppivelvollisuuskoulun muutoksissa. Kysymme artikkelissamme, miten oppimistuloksista saatua tietoa käytetään koulutusjärjestelmän, kuten perusopetuksen, ohjauksessa ja koulutuspoliittisessa päätöksenteossa. Artikkelimme tutkimusaineisto koostuu kansallisten ja kansainvälisten arviointien empiiristen tutkimustulosten jatkoanalyyseistä sekä opetushallinnon asiakirjoista, joilla ohjataan perusopetusjärjestelmää. Tarkastelumme perustuu näiden aineistojen systemaattiseen analysoimiseen. Osoitamme, miten oppimistuloksia on käytetty oppivelvollisuuskoulun kehittämisessä ja koulutuspolitiikassa ohjausvälineenä. Lopuksi pohdimme koulutuspolitiikkaa poliittisena projektina, jonka tavoitteena alun perin oli luoda tasa-arvoinen ja reilu yhteiskunta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-12-20

Viittaaminen

Rautopuro, J., Ouakrim-Soivio, N., & Välimaa, J. (2023). Peruskoulua oppimassa: Oppimistulosten arvioinnit koulutusta kehittämässä. Kasvatus & Aika, 17(4), 5–22. https://doi.org/10.33350/ka.119753