Reflektiivisyyden historiaa ja nykypäivää kasvatuksessa

Kirjoittajat

  • Mika Perälä Helsingin yliopisto
  • Matti Taneli
  • Tarna Kannisto Helsingin yliopisto

Avainsanat:

reflektiivisyys, reflektio, metakognitio, filosofia, lapset, opettajankoulutus, Sokrates, Platon, Kant, Dewey

Abstrakti

Pääkirjoitus numeroon 1/2023.

Osasto
Pääkirjoitus

Julkaistu

2023-03-21

Viittaaminen

Perälä, M., Taneli, M., & Kannisto, T. (2023). Reflektiivisyyden historiaa ja nykypäivää kasvatuksessa. Kasvatus & Aika, 17(1), 2–11. https://doi.org/10.33350/ka.127845