Häiriöitä opetuksessa

Kirjoittajat

  • Antti Moilanen Universität Kassel

Abstrakti

Arvosteltu teos: Lanas, Maija & Kiilakoski, Tomi (toim.) 2022. Häiriö: Näkökulmia työrauhan häiriöihin koulussa. Tampere: Vastapaino. 281 s.

Osasto
Arvostelut

Julkaistu

2023-06-22

Viittaaminen

Moilanen, A. (2023). Häiriöitä opetuksessa. Kasvatus & Aika, 17(2), 83–85. https://doi.org/10.33350/ka.129218